ஊழலை எதிர்ப்போம் அகில இலங்கை ஜம்இத்துல் உலமாவின் சர்வதேச ஊழல் எத்ர்ப்பு தின விஷேட செய்தி வழங்குபவர் : அஷ்-ஷைக் எம்.எஸ்.எம்.தாஸீம் பொதுச் செயலாளர் - அகில…
வழங்குபவர் : அஷ்-ஷைக் எச். உமர்தீன் கௌரவ உப தலைவர் அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமா
தற்போதுள்ள சூழ்நிலையை கருத்தில் கொண்டு, நம் மக்களின் பாதுகாப்பிற்கும் தேசத்தின் பாதுகாப்பிற்கும் நாளை வியாழக்கிழமை (26.11.2020) நோன்பு நோற்று பிரார்த்திப்போம். அத்துடன் துஆ, இஸ்திஃபார், ஸதகா போன்ற…
கொவிட்-19 அசாதாரண சூழ்நிழையில் அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமா வழங்கும் வழிகாட்டல்கள் உரை நிகழ்த்துபவர் : அஷ்ஷைக் கே.எம். அப்துல் முக்ஸித் 1. நாட்டில் ஏற்பட்டிருக்கும் கோவிட்-19…