குர்பானி கொடுப்பதும், அதன் ஒழுங்குகளும் வழங்குபவர் : அஷ்-ஷைக் எச். உமர்தீன் (ரஹ்மானி) உப தலைவர் அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமா
அறபாவுடைய நோன்பை நோற்போம் வழங்குபவர் : அஷ்-ஷைக் எம்.எஸ்.எம். தாஸிம் (கபூரி) உப செயலாளர் -அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமா-
புனித ஹஜ் கடமை (சமூக ஐக்கியத்தை பறைசாற்றும் ஹஜ் - ஒரு விளக்கம்) வழங்குபவர் : அஷ்-ஷைக் ஏ.எம். ஆஸாத் (நளீமி) நிறைவேற்றுக் குழு உறுப்பினர் அகில…
உழ்ஹிய்யாவை நிறைவேற்றுவோம் வழங்குபவர் : அஷ்-ஷைக் எம்.என்.எம். ஸைபுல்லாஹ் (இஹ்ஸானி) நிறைவேற்றுக் குழு உறுப்பினர் அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமா
நபி இப்ராஹீம் (அலை) அவர்களின் படிப்பினைகள் வழங்குபவர் : அஷ்-ஷைக் எம். அர்கம் நூராமித் பொதுச் செயலாளர் அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமா
துல் ஹிஜ்ஜாஹ்வின் முதல் 10 நாட்களின் சிறப்புக்கள். இந்நாட்களில் எவ்வாறான அமல்களை செய்யலாம்? வழங்குபவர் : அஷ்-ஷைக் எம்.எச்.எம். யஹ்யா (பலாஹி) பஃத்வா குழு உறுப்பினர் அகில…
துல் ஹிஜ்ஜஹ் மாதத்தின் 10 நாட்கள். (பகுதி-02) வழங்குபவர் : அஷ்-ஷெய்க் எஸ்.ஏ. அப்துல் ஹலீம் (ஷர்கி) பிரச்சாரக் குழு உறுப்பினர் அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமா
துல் ஹிஜ்ஜஹ் மாதத்தின் 10 நாட்கள். (பகுதி-01) வழங்குபவர் : அஷ்-ஷெய்க் எஸ்.ஏ. அப்துல் ஹலீம் (ஷர்கி) பிரச்சாரக் குழு உறுப்பினர் அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமா
?துல் ஹிஜ்ஜஹ் மாதத்தின் ஆரம்ப 10 நாட்களின் சிறப்புக்கள் ?ஆரம்ப 10 நாட்களின் வணக்க வழிபாடுகள் பற்றி