ஹிஜ்ரி 1344 - 1444 நூற்றாண்டை நினைவு கூறல் (01) அஷ்-ஷைக் அர்கம் நூராமித் பொதுச் செயலாளர் அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமா www.acju.lk || www.fb.com/ACJU.Official…