ஹிஜ்ரி 1344 - 1444 நூற்றாண்டை நினைவுகூர்தல் டாக்டர் மரீனா தாஹா ரிஃபாய் விஷேட கண் நிபுனத்துவ வைத்தியர் பணிப்பாளர் - அல் முஸ்லிமாத் நிறுவனம் ?…
ஹிஜ்ரி 1344 - 1444 நூற்றாண்டை நினைவுகூர்தல் எம்.எல்.எம். றவூப் ஓய்வு பெற்ற அதிபர் - குருணாகல் ? www.acju.lk || ? www.fb.com/ACJU.Official || ?…
ஹிஜ்ரி 1344 - 1444 நூற்றாண்டை நினைவுகூர்தல் தர்சக ஷர்மா குருக்கள் இந்து மத பீடம் ? www.acju.lk || ? www.fb.com/ACJU.Official || ? www.youtube.com/@ACJUMEDIA
ஹிஜ்ரி 1344 - 1444 நூற்றாண்டை நினைவுகூர்தல் சாமஸ்ரீ தேசகீர்த்தி எம்.என்.எம்.நவ்ஷாத் ஜே.பி ஓய்வு பெற்ற அதிபர் - ஹம்பாந்தோட்டை ? www.acju.lk || ? www.fb.com/ACJU.Official…
ஹிஜ்ரி 1344 - 1444 நூற்றாண்டை நினைவுகூர்தல் அஷ்-ஷைக் ஐ.எல்.எம்.ஹாஷிம் சூரி உப தலைவர் அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமா ? www.acju.lk || ? www.fb.com/ACJU.Official…
ஹிஜ்ரி 1344 - 1444 நூற்றாண்டை நினைவு கூறல் அல்-ஹாஜ் அஸ்லம் உதுமான் முன்னாள் தலைவர் - கொழும்பு மாவட்ட மஸ்ஜித்கள் சம்மேளனம் ? www.acju.lk ||…
ஹிஜ்ரி 1344 - 1444 நூற்றாண்டை நினைவு கூறல் (15) அல்-ஹாஜ் எம்.சீ.எம்.ஏ.சத்தார் (அதிபர்) உறுப்பினர் - காத்தான்குடி பள்ளிவாசல்கள் மற்றும் முஸ்லிம் நிறுவனங்களின் சம்மேளனம் ?…
ஹிஜ்ரி 1344 - 1444 நூற்றாண்டை நினைவு கூறல் திரு. டப்லியூ.பீ.எபனேசர் ஜோசப் பொதுச் செயலாளர் - தேசிய கிறுஸ்தவ கவுண்சில் இலங்கை பொதுச் செயலாளர் -…