ஹிஜ்ரி 1344 - 1444 நூற்றாண்டை நினைவு கூறல் அல்-ஹாஜ் அஸ்லம் உதுமான் முன்னாள் தலைவர் - கொழும்பு மாவட்ட மஸ்ஜித்கள் சம்மேளனம் ? www.acju.lk ||…
ஹிஜ்ரி 1344 - 1444 நூற்றாண்டை நினைவு கூறல் (15) அல்-ஹாஜ் எம்.சீ.எம்.ஏ.சத்தார் (அதிபர்) உறுப்பினர் - காத்தான்குடி பள்ளிவாசல்கள் மற்றும் முஸ்லிம் நிறுவனங்களின் சம்மேளனம் ?…
ஹிஜ்ரி 1344 - 1444 நூற்றாண்டை நினைவு கூறல் திரு. டப்லியூ.பீ.எபனேசர் ஜோசப் பொதுச் செயலாளர் - தேசிய கிறுஸ்தவ கவுண்சில் இலங்கை பொதுச் செயலாளர் -…
ஹிஜ்ரி 1344 - 1444 நூற்றாண்டை நினைவு கூறல் அல்-ஹாஜ் எம்.கே. யூசுப் தலைவர் - மாத்தளை டவுண் மஸ்ஜித் www.acju.lk || www.fb.com/ACJU.Official || www.youtube.com/@ACJUMEDIA