அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமா மற்றும் அகில இலங்கை இந்து குருமார் அமைப்பு, இலங்கை பிராமண அமைப்பு மற்றும் இலங்கை மக்கள் பேரவை ஆகியன இணைந்து நடாத்திய…
 பிக்ஹுஸ் ஸகாத் தொடர் நிகழ்ச்சி - (பகுதி - 07) தலைப்பு : தானியங்களுக்கான ஸகாத் வழங்குபவர் : அஷ்-ஷைக் அக்ரம் அபுல் ஹஸன் (மதனி) ஃபத்வாக்…
பிக்ஹுஸ் ஸகாத் தொடர் நிகழ்ச்சி - (பகுதி - 06) தலைப்பு : வியாபாரப் பொருட்களுக்கான ஸகாத் வழங்குபவர் : அஷ்-ஷைக் அக்ரம் அபுல் ஹஸன் (மதனி)…
பிக்ஹுஸ் ஸகாத் தொடர் நிகழ்ச்சி - (பகுதி - 05) தலைப்பு : ஸகாத்தை எங்கு நிறைவேற்ற வேண்டும்? வழங்குபவர் : அஷ்-ஷைக் அக்ரம் அபுல் ஹஸன்…
பிக்ஹுஸ் ஸகாத் தொடர் நிகழ்ச்சி - (பகுதி 04) தலைப்பு : ஸகாத் பெறத் தகுதியானவர்கள் வழங்குபவர் : அஷ்-ஷைக் அக்ரம் அபுல் ஹஸன் (மதனி) பத்வாக்…
?ஆஷூராவுடைய நோன்பை நோற்போம் ▪️ Weekly Guidance - 27-07-2023 ▪️வாராந்த வழிகாட்டல் ? அஷ்-ஷைக் ஏ.எம்.எம். மபாஹிம் (அஹ்ஸனி) ஒருங்கிணைப்பாளர் - பத்வாக் குழு அகில…
?கண்ணியம் மிக்க முஹர்ரம் மாதம் | வாராந்த வழிகாட்டல் ▪️ Weekly Guidance - 25-07-2023 ▪️வாராந்த வழிகாட்டல் ? அஷ்-ஷைக் ஏ.எம். ஆஸாத் (நளீமி) நிறைவேற்றுக்…
▪️ மஆரிபுல் குர்ஆன் - பகுதி 09 ▪️Maa`riful Quran - Part - 09 ?அல்-குர்ஆன் வசனங்கள் இறக்கப்பட்ட பின்னணி (ஸபபுன் நுஸூல்) ?️வழங்குபவர் :…
▪️ மஆரிபுல் குர்ஆன் - பகுதி 08 ▪️Maa`riful Quran - Part - 08 ?மக்கிய்யா மதனிய்யா வசனங்களின் சிறப்புக்கள். ?️வழங்குபவர் : அஷ்-ஷைக் ஏ.சீ.எம்.…