பிக்ஹுஸ் ஸகாத் தொடர் நிகழ்ச்சி - (பகுதி 04)

 

தலைப்பு : ஸகாத் பெறத் தகுதியானவர்கள்

 

வழங்குபவர் : அஷ்-ஷைக் அக்ரம் அபுல் ஹஸன் (மதனி)

பத்வாக் குழு உறுப்பினர்

அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமா