?கண்ணியம் மிக்க முஹர்ரம் மாதம் | வாராந்த வழிகாட்டல்

 

▪️ Weekly Guidance - 25-07-2023

▪️வாராந்த வழிகாட்டல்

 

? அஷ்-ஷைக் ஏ.எம். ஆஸாத் (நளீமி)

நிறைவேற்றுக் குழு உறுப்பினர்

அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமா