?ஆஷூராவுடைய நோன்பை நோற்போம்

 

▪️ Weekly Guidance - 27-07-2023

▪️வாராந்த வழிகாட்டல்

 

? அஷ்-ஷைக் ஏ.எம்.எம். மபாஹிம் (அஹ்ஸனி)

ஒருங்கிணைப்பாளர் - பத்வாக் குழு

அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமா