? கொவிட் 19 தொடர்பில் விழிப்புணர்வுடன் நடந்துகொள்ளல்.

?️ 2021.08.06 ஆம் திகதி நாட்டில் ஏற்பட்டிருக்கும் அசாதாரன சூழ்நிலையை கருத்திற்கொண்டு வழங்கப்பட்ட அவசர வேண்டுகோள்

? வழங்குபவர் : அஷ்-ஷைக் எம். அர்கம் நூராமித்
                        பொதுச் செயலாளர்
                        அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமா