வழங்குபவர் : அஷ்-ஷைக் எச். உமர்தீன்

கௌரவ உப தலைவர்

அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமா