உழ்ஹிய்யாவின் சிறப்பும் அதனை நிறைவேற்றுவதில் பேணுதலுடன் செயற்படுதலும்

ஜூலை 19, 2022

▪️ வாராந்த வழிகாட்டல் - துல் ஹிஜ்ஜஹ் சிறப்பு காணொலி - பாகம் 03

▫️ Weekly Guidance - Special Dhul Hijjah Video - Episode 03

 

✍️ தலைப்பு : உழ்ஹிய்யாவின் சிறப்பும் அதனை நிறைவேற்றுவதில் பேணுதலுடன் செயற்படுதலும்

✍? Topic - Significance of Uldhiyya and performing it with devotion

 

?️ வழங்குபவர் : அஷ்-ஷைக் என்.டீ.எம். நாகூர் லரீஃப் (புகாரி)

நிறைவேற்றுக் குழு உறுப்பினர்

அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமா

 

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.