துல் ஹஜ் மாதத்தின் முதல் 10 நாட்களின் மாண்புகள்

ஜூலை 19, 2022

▪️ வாராந்த வழிகாட்டல் - துல் ஹிஜ்ஜஹ் சிறப்பு காணொலி - பாகம் 01 ▫️

Weekly Guidance - Special Dhul Hijjah Video - Episode 01

 

✍️ தலைப்பு : துல் ஹஜ் மாதத்தின் முதல் 10 நாட்களின் மாண்புகள்

✍? Topic - Virtues of First 10 days of Dhul Hijjah

 

?️ வழங்குபவர் : முஃப்தி அஷ்-ஷைக் ஏ.எச்.எம். மின்ஹாஜ் (காஷிபி)

துனை இணைப்பாளர், ஃபத்வாப் பிரிவு

அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமா

 

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.