ඊදුල්-ෆිත්ර් දිනය සම්බන්ධ මගපෙන්වීම

මැයි 11, 2021

ACJU/NGS/2021/069

2021.05.11


■ මෙවර ඊදුල්-ෆිත්ර් දිනය ඉතා අපහසු වාතාවරණයක සමරන බව සිහි තබා ගනිමින් තමාගේ, තම පවුලේ හා සියලු රටවැසියන්ගේ සෞඛ්‍යාරක්ෂාව සඳහා නිර්දේශ කොට ඇති මගපෙන්වීම් නිසි අයුරින් පිළිපැදීම.


■ ඊදුල්-ෆිත්ර් නැමදුම මස්ජිද්වල හෝ එළිමහන් බිම්හි පිරිස් වශයෙන් රැස්වී ඉටුකිරීමෙන් සම්පූර්ණයෙන් වැළකී සිටීම. ඒ සඳහා නිවැසියන් පමණක් එක්කාසු කර ගනිමින් තම නිවසේ එය ඉටුකිරීම. වැඩි විස්තර සඳහා පහත සබැඳිය වෙත යොමුවන්න.

(https://acju.lk/news-ta/acju-news-ta/item/2149-eid-prayer-and-kuthba-guidance-tamil)


■ මෙවර ඊදුල්-ෆිත්ර් සැමරුම නිවැසියන් පමණක් එක්කාසු කර ගනිමින් සෞඛ්‍යාරක්‍ෂිත අන්දමින් ඉටුකිරීමට සුදානම් කිරීම. එමෙන්ම ගමන් බිමන් හා එක්රැස්වීම්වලින් සම්පූර්ණයෙන් වැළකී සිටීම. තාක්ෂණික උපකරණ භාවිත කරමින් ඥාතී හිත මිතුරන්හට ඊදුල්-ෆිත්ර් පැතුම බෙදා හැරීම හා ප්‍රාර්ථනා කිරීම.


■ ඊදුල්-ෆිත්ර් දින හෝ වෙනත් දිනවල අන් අය හමු වූ විට අතට අත දී ආචාර කිරීම (මුසාෆහා) හෝ වැළඳ ගැනීම (මුආනකා) වැනි කරුණුවලින් වැළකී සිටීම.


■ ශව්වාල් මස උදා වූ මොහොතේ සිට ඊදුල්-ෆිත්ර් නැමදුම ඉටුකරන තෙක් අධික ලෙස තක්බීර් ප්‍රකාශ කිරීම.


■ ඊදුල්-ෆිත්ර් උත්සව සමයේදී දුගී දුප්පත් උදවිය විෂයේද අවධානය යොමු කරමින් එවන් අය සොයා හැකි අන්දමින් උදව් උපකාර කිරීම.


සර්ව බලධාරී අල්ලාහ්, මෙම වසංගතයේ බලපෑමෙන් ලෝවැසි සියල්ලන්වම ආරක්‍ෂා කරත්වා!
වස්සලාම්අෂ්-ෂෙයික් එම්ග අර්කම් නූරාමිත්
මහලේකම්ල
සමස්ත ලංකා ඉස්ලාම් ආගමික් විද්වතුන්ගේ සභාව

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.