කොවිඩ් 19 ආසාදිත මුස්ලිම්වරයෙකුගේ මෘතදේහයක් ආදාහනය කිරීම හා සම්බන්ධ ඉස්ලාම් ආගමික විග්‍රහය 

 

22.04.2020

28.08.1441

හිතවතුනි
අස්සලාමු අලෙයිකුම් වරහ්මතුල්ලාහි වබරකාතුහුසියලු ප්‍රශංසා අල්ලාහ්ටමය. සලවාත් නම් ආශිර්වාදය නබි මුහම්මද් (සල්) තුමන් සහ එතුමන්ගේ නිවැසියන් හා අනුගාමිකයන් වෙත පහළ වේවා.


වෛරසයකින් ආසාදනය වී මුස්ලිම්වරයෙකු මරණයට පත් වුවද එම දේහය ආදාහනය හෙවත් පුළුස්සා දැමීම ඉස්ලාමයේ අනුමත මගපෙන්වීම නොවේ.


මුස්ලිම්වරයෙකු අභාවයට පත් වූ විට ඔහුව හෝ ඇයව ස්නානය කරවා, කෆන් නම් සාමාන්‍ය සුදු රෙදි කඩකින් ඔතා, ජනාසා සලාතය ඉටු කර එම දේහය මුස්ලිම්වරුන් සඳහා වෙන් වුනු සොහොන් බිමක භූමදානය කිරීම හෙවත් වැළලීම ෆර්ල් කිෆායා හෙවත් මුස්ලිම්වරුන් මත වූ සාමූහික වගකීමකි. මෙම වගකීම් හතර ඉටු කරන්නට හැකියාව තිබෙන විට එය ඉටු නොකළහොත් එම මරණයට අදාල පෙදෙසේ වාසය කරන සියලුම මුස්ලිම්වරුන් එයට වගකිව යුත්තන් වෙති.


ඒ අනුව මරණයට පත් වන විශ්වාසිකයෙකු ඉහත සඳහන් පරිදි භූමදානය කිරීම අනිවාර්ය වගකීමකි. මෙය නබි මුහම්මද් තුමන් පෙන්වා දුන් හා එතුමන්ගේ කාලයේ අනුගමනය කළ ක්‍රමය වන අතර අද දක්වා මද්හබ් හෙවත් ගුරුකුළ හතරම මෙම පිළිවෙත ඒකමතිකව පිළිගනියි. මෙම රීතියට ඇති එකම අනෙක් විකල්පය නම්, භූමදානය ප්‍රායෝගික නොවන තත්ත්වයක එනම්, නැවක ගමන් කරන විට මුස්ලිම්වරයෙකු අභාවයට ගිය විට එම දේහය ස්නානය කරවීම, කෆන් කිරීම හා සලාතය ඉටු කිරීම යන වගකීම් තුන එලෙසින්ම ඉටු කිරීමෙන් පසු එම දේහයට බරක් ගැට ගසා මුහුදට හෙළීමයි. දේහයක් සාගරයට දමන විකල්පය අන් අවස්ථාවක වලංගු නොවේ.


මෙම කරුණු අනුව භූමදානය සම්බන්ධ ඉහත අනිවාර්ය රීතියට පටහැනි වීමට කිසිදු මුස්ලිම් ආගමික විද්වතෙකුට නොහැක.


අල් කුර්ආනයේ අබස පරිච්ඡේදයේ 21 ක් වන වැකියෙහි “පසුව ඔහුව මරණයට පත් කළේය. ඉන් පසුව ඔහුව වළ දැමුවේය.” යනුවෙන්ද


තාහා නම් වන පරිච්ඡේදයේ 55 වන වැකියෙහි “එයින්(පොළොවේ ඇති පස් වලින්) අපි නුඹලාව මැව්වෙමු. තවද අප නුඹලාව නැවත එහි යොමු කරන්නෙමු. තවද අපි තවත් වතාවක් නුඹලාව එයින් (විනිශ්චය දිනයෙහි) පිට කරන්නෙමු.” යැයිද සඳහන් වෙයි.


තවද ජීවත්ව සිටින විට මිනිසා ගරුකරනු ලබන්නා සේම මරණයෙදීත් ඔහුට ගරු කළ යුතුය යැයි කාරුණික නබි මුහම්මද් (සල්) තුමන් පැවසුහ. එමෙන්ම අභාවයට පත් වූ අයෙකුගේ අස්ථියක් බිඳීම ප්‍රාණය තිබෙන විට ඔහුගේ අස්ථියක් බිඳිනවා සේම ඔහුට වේදනාව ගෙන දෙන්නේය යැයිද නබි මුහම්මද් (සල්) තුමන් පැවසුහ. (සුනන් අබි දාවුද් 3207)


ඒ අනුව මෘතදේහයකට වුවද හිංසාවක් ගෙන දෙන (පිළිස්සීම, ආදාහනය හා අස්ථි බිඳීම් ආදී) කිසිවක් කිරීම ඉස්ලාමීය ඉගැන්වීමට අනුව පටහැනිය. මෙම රීතිය දේහයකින් ඉවත් කරනු ලැබ ශරීර අවයව වලටද අදාළය)


මේ අනුව භුමදානයට ඉඩ ලබා නොදීම මුස්ලිම්වරයෙකුගේ ආගමික අයිතිවාසිකමක් උල්ලංඝනය කිරීමකි.
සර්ව බලධාරී අල්ලාහ් සර්වඥය

 

අෂ් ෂෙයික් එම්.එල්.එම්. ඉල්යාස්
ලේකම් - ෆත්වා අංශය
සමස්ත ලංකා ඉස්ලාම් ආගමික විද්වතුන්ගේ සභාව

 

අෂ් ෂෙයික් අයි.එල්.එම්. හාෂිම් සුරි
අධීක්‍ෂක - ෆත්වා කමිටුව
සමස්ත ලංකා ඉස්ලාම් ආගමික විද්වතුන්ගේ සභාව

 

අෂ් ෂෙයික් මුෆ්ති එම්.අයි.එම්. රිස්වි
සභාපති
සමස්ත ලංකා ඉස්ලාම් ආගමික විද්වතුන්ගේ සභාව