මිනිස්සු සිගරට් බීමෙන් සියදිවි නසා ගැනීමට තැත් කිරීමක් යැයි ෆත්වා දී තිබේ. එය හරාම් ලෙස ද පවසනු ලැබේ.

ඒ හා සම්බන්ධව තවත්, දැන ගැනීම පිණිස, එනම් අප එදිනෙදා ආහාරයට ගන්නා නොයෙකුත් ආහාර (කෑම් බීම්)වල අවම විෂ සහිත රසායනික දේ භාවිතා කරයි. ඒ තුළින් මිනිසාගේ ටිකින් ටික, විටින් විට, ආරෝග්‍යමත්භාවය අඩු වී ගෙන යයි. මෙයත් එක්තරා සියදිවි හානිකර ගැනීමක් නොවේද? මේ හා සම්බන්ධව අපට පැහැදිලි අවබෝධයක් අවශ්‍ය වේ. 

සියලු ප්‍රශංසා සර්වබලධාරී අල්ලාහ් සතුය. ශාන්තිය හා සමාදානය ඔහුගේ අවසන් දූත මුහම්මද් (සල්ලල්ලාහු අලය්හි වසල්ලම්) තුමාණන් වෙත ද එතුමාගේ පවුලේ ඥාතීන් වෙත ද එතුමාගේ අනුගාමිකයින් වෙත ද හිමි වේවා!

කෙනෙක් තවකෙනෙකුට කළ යුතු යුතුකම් තිබෙනවාක් මෙන්ම කෙනෙක් තම ශරීරයට ඉටු කළ යුතු යුතුකම් ද ඇතැයි නබි (සල්ලල්ලාහු අලය්හි වසල්ලම්) තුමා පැවසූහ.[1]

عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لربك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لزوجك عليحق حقا، فأعط كل ذ ي حقه.

ශරීරය සඳහා ඉටු කළ යුතු යුතුකම් අතුරින් හලාල්(අනුමත) ආරෝග්‍යමත් ආහාර අනුභවය කිරීමත් එකකි.

උත්තරීතර අල්ලාහ් අල් කුර්ආනයේ පහත සඳහන් අයුරින් පවසා සිටියි.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

මිනිසුනි, පොළොවේ ඇති දැයින් හලාල්, පිවිතුරු දෑ අනුභව කරන්න. (අල් බකරා:168)

පිවිතුරු ආහාරය යන්නට අල් කුර් ආනය විස්තර කරන ඇතැම් අටුවාචාරීන් “ශරීරයට හා බුද්ධියට හානි පමුණුවන ආහාර යනුවෙන් විග්‍රහ කර ඇත.

එබැවින්, නිශ්චිත ආහාරයක් ගැනීම තුළින් ශරීරයට හෝ බුද්ධියට යම් හානියක් ඇති කරනු ඇතැයි ආහාර හා සම්බන්ධ විශ්වාසනීය විද්වතුන් සඳහන් කර ඇත්නම් එයින් වැළකී සිටිය යුතුය.

ඉමාම් නවවි රහිමහුල්ලාහ් තුමා අල් මජ්මූඃ නම් තම ග්‍රන්ථයෙහි “ඇතැම් කාලවලදී ඇතැම් කාන්තාවන් ආහාරයට ගන්නා පස් සම්බන්ධයෙන් පවසා සිටි විට, “එය ශරීරයට හානිපමුණුවන්නක් නම් අනුභව නොකළ යුතු යැයි පවසා ඇත.[2]

لا يحل أكل ما فيه ضرر من الطاهرات كالسم القاتل والزجاج والتراب الذي يؤذي البدن ، وهذا هو الذي يأكله بعض النساء وبعض السفهاء ، وكذلك الحجر الذي يضر أكله ، وما أشبه ذلك ، ودليله في الكتاب ، قال إبراهيم المروذي : وردت أخبار في النهي عن أكل الطين ، ولم يثبت شيء منها ، قال : وينبغي أن يحكم بالتحريم إن ظهرت المضرة فيه ، وقد جزم المصنف وآخرون بتحريم أكل التراب ، وجزم به القاضي حسين في باب الربا ، قال أصحابنا : ويجوز شرب دواء فيه قليل سم إذا كان الغالب منه السلامة واحتيج إليه ، قال إمام الحرمين : ولو تصور شخص لا يضره أكل السموم الطاهرة لم يحرم عليه إذ لا ضرر ، قال الروياني والنبات الذي يسكر وليس فيه شدة مطربة يحرم أكله ، ولا حد على آكله . قال : ويجوز استعماله في الدواء ، وإن أفضى إلى السكر ما لم يكن منه بد ، قال : وما يسكر مع غيره ولا يسكر بنفسه إن لم ينتفع به في دواء وغيره فهو حرام ، وإن كان ينتفع به في التداوي حل التداوي به ، والله أعلم (المجموع شرح المهذب)

මේ පදනමින් ආහාර ද්‍රව්‍යවලට එකතු කරන විෂ ද්‍රව්‍ය මුසු වූ රසායනික ද්‍රාවණයන් ශරීරයට හානි කරනු ඇතැයි විශ්වාසනීය ආහාරවේදීන් සහතික කරන අවස්ථාවකදී එය ආහාරයට ගැනීම සුදුසු නැත. ඒ සමගම මේ විෂය සම්බන්ධයෙන් සාධක රහිත අදහස් විශ්වාස නොකර අදාළ අංශවේදීන්ගේ අදහස්වලට අනුකූලව තීන්දුවකට පැමිණීම අවශ්‍ය වන්නේය.

සර් වබලධාරී අල්ලාහ් මැනවින් දන්නාය.

වස්සලාමු අලය්කුම් වරහ්මතුල්ලාහි වබරකාතුහූ.