2021.09.01 (1443.01.22)அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமா தனது அங்கத்தவர்களுக்கான வலுவூட்டல் நிகழ்ச்சிகளை நடாத்த திட்டமிட்டுள்ளது. அவ்வடிப்படையில் ஜம்இய்யாவின் அங்கத்துவத்தை பெற்ற ஆலிம்களின் விபரங்கள் புதுப்பிக்கப்பட்டு, அதற்கான ஒரு மென்பொருள் (Software) தயாரிக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றது.


எனவே, அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமாவின் அங்கத்துவம் பெற்றுள்ள ஆலிம்கள் பின்வரும் இணைப்பினூடாக தங்களது விபரங்களை எதிர்வரும் 2021.09.10 ஆம் திகதிக்கு முன்னர் புதுப்பிக்குமாறு அன்புடன் வேண்டிக் கொள்கின்றோம்.

இணைப்பு:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMD9ei3LIAB4gbWVHN_06u0UnB7cChDDJ_qkr6iBRahuVh6A/viewform

 

அஷ்ஷைக் எம். அர்கம் நூராமித்
பொதுச் செயலாளர்
அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமா