அண்மைக்கால ஃபத்வா

Title: மஸ்ஜிதை பரிபாலனம் செய்யக்கூடியவர்களிடம் இருக்க வேண்டிய பண்புகள்
Text: 001/ACJU/FTW/2014/184 –C 1438.11.182017.08.11 அன்புடையீர்! அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வறஹ்மத்துல்லாஹி வபறக்காத்துஹ்.மேற்படி விடயம் சம்பந்தமாக பத்வாக் கோரி தங்களால்...
URL: /fatwa-bank-ta/recent-fatwa/2837-masjid-trustee-qualification
IMAGE SRC:
AUTHOR NAME: Super User
AUTHOR EMAIL: it@acju.lk
AUTHOR URL: /component/k2/author/907-superuser
CATEGORY: வக்ப் மற்றும் மஸ்ஜித்
CATEGORY URL: /fatwa-bank-ta/recent-fatwa/content/360-waqf-masjid
HITS: 1068
DATE: 29-12-2022
RATING: 3.50

K2 Specific fields:

TAGS: மஸ்ஜிதை பரிபாலனம் செய்யக்கூடியவர்களிடம் இருக்க வேண்டிய பண்புகள்
VIDEO HTML:
CATEGORY IMAGE SRC:

Translation test: உருவாக்குக
Title: தானியத்தில் சோளத்திற்கான ஜகாத் சம்பந்தமான மார்க்க விளக்கம்
Text: பதில் : எல்லாப் புகழும் அல்லாஹ்வுக்கேளூ ஸலாத்தும் ஸலாமும் அவனின் இறுதித் தூதர்...
URL: /fatwa-bank-ta/recent-fatwa/2608-zakat-in-corn
IMAGE SRC:
AUTHOR NAME: Fatwa
AUTHOR EMAIL: fatwa@acju.lk
AUTHOR URL: /component/k2/author/908-fatwa
CATEGORY: ஸக்காத் - ஸதகா
CATEGORY URL: /fatwa-bank-ta/recent-fatwa/content/370-zakath
HITS: 2083
DATE: 24-06-2022
RATING: 3.11

K2 Specific fields:

TAGS:
VIDEO HTML:
CATEGORY IMAGE SRC:

Translation test: உருவாக்குக
Title: ரமழான் மாதத்தில் வித்ருத் தொழுகையில் குனூத்தை நீட்டி ஓதலாமா?
Text: பதில் : எல்லாப் புகழும் அல்லாஹ்வுக்கே, சலாத்தும், ஸலாமும் அவனின் இறுதித் தூதர்...
URL: /fatwa-bank-ta/recent-fatwa/2607-qunooth-in-ramadhan
IMAGE SRC:
AUTHOR NAME: Fatwa
AUTHOR EMAIL: fatwa@acju.lk
AUTHOR URL: /component/k2/author/908-fatwa
CATEGORY: நோன்பு
CATEGORY URL: /fatwa-bank-ta/recent-fatwa/content/372-ramadan-fasting
HITS: 1810
DATE: 24-06-2022
RATING: 2.00

K2 Specific fields:

TAGS:
VIDEO HTML:
CATEGORY IMAGE SRC:

Translation test: உருவாக்குக
Title: அடமானம் வைக்கப்பட்ட பொருளை கடன் கொடுத்தவர் பயன்படுத்துவது சம்மந்தமான மார்க்கத் தெளிவு
Text: ACJU/FTW/2022/04/447 1443.07.052022.03.07   அஸ்லாமு அலைக்கும் வறஹ்மதுல்லாஹி வபறகாத்துஹு   பதில் : எல்லாப் புகழும் அல்லாஹ்வுக்கேளூ ஸலாத்தும்...
URL: /fatwa-bank-ta/recent-fatwa/2535-using-mortgaged-good
IMAGE SRC:
AUTHOR NAME: Super User
AUTHOR EMAIL: it@acju.lk
AUTHOR URL: /component/k2/author/907-superuser
CATEGORY: வணிகம் மற்றும் வட்டி
CATEGORY URL: /fatwa-bank-ta/recent-fatwa/content/366-business-interest
HITS: 1954
DATE: 27-04-2022
RATING: 1.00

K2 Specific fields:

TAGS: அடமானம் வைக்கப்பட்ட பொருளை கடன் கொடுத்தவர் பயன்படுத்துவது சம்மந்தமான மார்க்கத் தெளிவு
VIDEO HTML:
CATEGORY IMAGE SRC:

Translation test: உருவாக்குக
Title: விலையுயர்ந்த வெளிநாட்டுப் பூனை வகையொன்றை (Persian Cat) வியாபார நோக்கத்தில் வளர்த்து, விற்பனை செய்வது சம்பந்தமான ஷரீஆவின் நிலைப்பாடு
Text: ACJU/FTW/2022/03-446 1443.07.192022.02.21   அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வறஹ்மத்துல்லாஹி வபறகாத்துஹுஎல்லாம் வல்ல அல்லாஹ் உங்களது சேவைகளை பொருந்திக் கொள்வானாக! பதில்...
URL: /fatwa-bank-ta/recent-fatwa/2534-expensive-cat
IMAGE SRC:
AUTHOR NAME: Super User
AUTHOR EMAIL: it@acju.lk
AUTHOR URL: /component/k2/author/907-superuser
CATEGORY: ஆய்வு செய்யப்பட்ட பத்வா
CATEGORY URL: /fatwa-bank-ta/recent-fatwa
HITS: 2340
DATE: 27-04-2022
RATING: 2.67

K2 Specific fields:

TAGS: விலையுயர்ந்த வெளிநாட்டுப் பூனை வகையொன்றை (Persian Cat) வியாபார நோக்கத்தில் வளர்த்து, விற்பனை செய்வது சம்பந்தமான ஷரீஆவின் நிலைப்பாடு
VIDEO HTML:
CATEGORY IMAGE SRC:

Translation test: உருவாக்குக
Title: மரணித்தவர்கள் அடக்கஸ்தலங்களைத் தரிசிப்பது மற்றும் அதன் போது கடைபிடிக்க வேண்டிய ஒழுங்குகள் தொடர்பான மார்க்க விளக்கம்
Text: ACJU/FTW/2022/07-450 1443.09.09 2022.04.11   அன்புடையீர்!அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வறஹ்மதுல்லாஹி வபறகாத்துஹு அடக்கஸ்தளங்களைத் தரிசிப்பது சுன்னத்தான ஓர் அமலாகும்...
URL: /fatwa-bank-ta/recent-fatwa/2522-ziyarathul-quboor
IMAGE SRC:
AUTHOR NAME: Super User
AUTHOR EMAIL: it@acju.lk
AUTHOR URL: /component/k2/author/907-superuser
CATEGORY: ஜனாஸா மற்றும் மையவாடி
CATEGORY URL: /fatwa-bank-ta/recent-fatwa/content/374-janazah
HITS: 2076
DATE: 19-04-2022
RATING: 1.00

K2 Specific fields:

TAGS: மரணித்தவர்கள் அடக்கஸ்தலங்களைத் தரிசிப்பது மற்றும் அதன் போது கடைபிடிக்க வேண்டிய ஒழுங்குகள் தொடர்பான மார்க்க விளக்கம்
VIDEO HTML:
CATEGORY IMAGE SRC:

Translation test: உருவாக்குக
Title: கணவன் மனைவிக்குக் கொடுத்த மஹ்ரை மீளப் பெற்றுக் கொள்வது சம்பந்தமாக
Text: ACJU/FTW/2021/003-418   1442.06.26 2021.02.09 பதில் : எல்லாப் புகழும் வல்ல அல்லாஹ்வுக்கே. ஸலாத்தும் ஸலாமும் அவனது இறுதித்...
URL: /fatwa-bank-ta/recent-fatwa/2295-returning-mahr
IMAGE SRC:
AUTHOR NAME: Fatwa
AUTHOR EMAIL: fatwa@acju.lk
AUTHOR URL: /component/k2/author/908-fatwa
CATEGORY: திருமணம்
CATEGORY URL: /fatwa-bank-ta/recent-fatwa/content/365-marriage-ta
HITS: 2579
DATE: 23-09-2021
RATING: 5.00

K2 Specific fields:

TAGS: returning Mahr
VIDEO HTML:
CATEGORY IMAGE SRC:

Translation test: உருவாக்குக
Title: வியாபாரத்தின் போது பதுக்கல் செய்வது தொடர்பான மார்க்க விளக்கம்
Text: ACJU/FTW/2021/020-435   01.09.2021 22.01.1443   அன்புடையீர்!   அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு.   வியாபாரத்தின் போது பதுக்கல் செய்வது தொடர்பான மார்க்க விளக்கம்    எல்லாப்...
URL: /fatwa-bank-ta/recent-fatwa/2274-fatwa-on-monopoly-in-islam-tamil
IMAGE SRC:
AUTHOR NAME: Fatwa
AUTHOR EMAIL: fatwa@acju.lk
AUTHOR URL: /component/k2/author/908-fatwa
CATEGORY: வணிகம் மற்றும் வட்டி
CATEGORY URL: /fatwa-bank-ta/recent-fatwa/content/366-business-interest
HITS: 4699
DATE: 01-09-2021
RATING: 4.67

K2 Specific fields:

TAGS: monopoly in islam
VIDEO HTML:
CATEGORY IMAGE SRC:

Translation test: உருவாக்குக
Title: வெள்ளிக் கிழமை, சனிக்கிழமை ஆகிய தினங்களில் ஏதாவது ஒரு தினத்தில் மாத்திரம் நோன்பு நோற்பது தொடர்பான மார்க்க விளக்கம்
Text: ACJU/FTW/2021/018-433   18.08.2021 08.01.1443   அன்புடையீர்!   அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு.   வெள்ளிக் கிழமை, சனிக்கிழமை ஆகிய தினங்களில் ஏதாவது ஒரு...
URL: /fatwa-bank-ta/recent-fatwa/2247-friday-saturday-fasting
IMAGE SRC:
AUTHOR NAME: Fatwa
AUTHOR EMAIL: fatwa@acju.lk
AUTHOR URL: /component/k2/author/908-fatwa
CATEGORY: நோன்பு
CATEGORY URL: /fatwa-bank-ta/recent-fatwa/content/372-ramadan-fasting
HITS: 2590
DATE: 19-08-2021
RATING: 0

K2 Specific fields:

TAGS: Friday fasting
VIDEO HTML:
CATEGORY IMAGE SRC:

Translation test: உருவாக்குக
Title: முஹர்ரம் மாதத்தில் நோற்கப்படும் ஆஷுரா மற்றும் தாஸுஆ நோன்புகள் தொடர்பான மார்க்க விளக்கம்
Text: ACJU/FTW/2021/017-432   17.08.2021 07.01.1443   எல்லாப் புகழும் அல்லாஹ்வுக்கே; ஸலாத்தும், ஸலாமும் அவனின் இறுதித் தூதர் முஹம்மத் ஸல்லல்லாஹு...
URL: /fatwa-bank-ta/recent-fatwa/2242-aashoora-fasting-fatwa
IMAGE SRC:
AUTHOR NAME: Fatwa
AUTHOR EMAIL: fatwa@acju.lk
AUTHOR URL: /component/k2/author/908-fatwa
CATEGORY: நோன்பு
CATEGORY URL: /fatwa-bank-ta/recent-fatwa/content/372-ramadan-fasting
HITS: 2577
DATE: 17-08-2021
RATING: 4.00

K2 Specific fields:

TAGS: Aashoora fasting fatwa, ஆஷுரா நோன்பு
VIDEO HTML:
CATEGORY IMAGE SRC:

Translation test: உருவாக்குக
  1. அதிகம் பார்க்கப்பட்டது
  2. மிக வாக்களித்தனர்

பிள்ளையைப் பராமரிக்கும் உரிமை சம்பந்தமாக

குழந்தை வளர்ப்பு

எல்லாப் புகழும் வல்ல அல்லாஹ்வுக்கே. சலாத்தும், ஸலாமும் அவனின் இறுதித் தூதர் முஹம்மத் (சல்லல்லா{ஹ அலைஹி வஸல்லம்) அவர்கள் மீதும்...

08-08-2016 2909

மேலும் படிக்க

கணவன் மனைவிக்குக் கொடுத்த மஹ்ரை மீளப் பெற்றுக் கொள்வது சம்பந்தமாக

திருமணம்

ACJU/FTW/2021/003-418   1442.06.26 2021.02.09 பதில் : எல்லாப் புகழும் வல்ல அல்லாஹ்வுக்கே. ஸலாத்தும் ஸலாமும் அவனது இறுதித் தூதர் முஹம்மத் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்...

23-09-2021 2579

மேலும் படிக்க

தொழுகைக்காக வக்ஃப் செய்யப்பட்ட மஸ்ஜித் ஒன்றை கைவிடுவது பற்றிய மார்க்கத் தீர்ப்பு

வக்ப் மற்றும் மஸ்ஜித்

எல்லாப் புகழும் வல்ல அல்லாஹ்வுக்கே. சலாத்தும், ஸலாமும் அவனின் இறுதித் தூதர் முஹம்மத் (சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்) அவர்கள் மீதும்...

04-08-2016 2328

மேலும் படிக்க

வசிய்யத், கடன் பற்றிய சில கேள்விகள்

வாரிசு உரிமை

எல்லாப் புகழும் வல்ல அல்லாஹ்வுக்கே. சலாத்தும் ஸலாமும் அவனின் இறுதித் தூதர் முஹம்மத் சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மீதும்...

05-08-2016 3100

மேலும் படிக்க

ரமழான் அல்லாத காலங்களில் கியாமுல் லைல் தொழுகையை ஜமாஅத்தாகத் தொழுதல்

தொழுகை

எல்லாப் புகழும் வல்ல அல்லாஹ்வுக்கே. சலாத்தும், ஸலாமும் அவனின் இறுதித் தூதர் முஹம்மத் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மீதும்...

06-01-2015 3288

மேலும் படிக்க

ஹர்த்தால், ஆர்ப்பாட்டம் பற்றிய இஸ்லாமிய வழிகாட்டல்

பொதுவானவைகள்

எல்லாப் புகழும் வல்ல அல்லாஹ்வுக்கே. சலாத்தும், ஸலாமும் அவனின் இறுதித் தூதர் முஹம்மத் (சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்) அவர்கள் மீதும்...

06-02-2015 2619

மேலும் படிக்க

பெற்றோர் வக்ப் நிதியம் தாபிப்பது சம்பந்தமாக

வக்ப் மற்றும் மஸ்ஜித்

எல்லாப் புகழும் வல்ல அல்லாஹ்வுக்கே. ஸலாத்தும், ஸலாமும் அவனின் இறுதித் தூதர் முஹம்மத் (ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்) அவர்கள் மீதும்...

11-06-2019 2252

மேலும் படிக்க

பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டிருக்கும் ஒருவர் ஜுமுஆ தொழுகையை விடலாமா?

தொழுகை

எல்லாப் புகழும் வல்ல அல்லாஹ்வுக்கே. ஸலாத்தும், ஸலாமும் அவனின் இறுதித் தூதர் முஹம்மத் (ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்) அவர்கள் மீதும்...

30-05-2016 2884

மேலும் படிக்க

வசூல் செய்பவர்களுக்கு வீத அடிப்படையில் கொடுப்பனவு வழங்குவது சம்பந்தமாக

பொதுவானவைகள்

எல்லாப் புகழும் வல்ல அல்லாஹ்வுக்கே. ஸலாத்தும், ஸலாமும் அவனின் இறுதித் தூதர் முஹம்மத் (ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்) அவர்கள் மீதும்...

12-07-2017 4580

மேலும் படிக்க