செவ்வாய்க்கிழமை, 22 அக்டோபர் 2019
 • ACJU Hilaal Calendar - Thul Qa'dah
 • ACJU Sinhala Exegesis of the Al-Quran - APP
 • இஸ்லாத்துக்கு எதிரான குற்றச்சாட்டுகளும், அவற்றுக்கான பதில்களும்
 • சமூக ஒற்றுமை காலத்தின் தேவை சன்மார்க்கக் கடமை
 • ACJU - Hilaal App
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 1. அண்மைக்கால பத்வா
 2. பத்வா கேளுங்கள்

உடலுறவு கொண்டு குளித்து சுத்தமானதன் பின்…

அக் 16, 2019 24

எல்லாப் புகழும் வல்ல அல்லாஹ்வுக்கே. ஸலாத்தும் ஸலாமும் அவனது இறுதித் தூதர் முஹம்மத் (ஸல்லல்லாஹ{ அலைஹி...

கணவன் தன் மனைவியை ஒன்று சேருவதற்கு அழைக…

அக் 16, 2019 22

எல்லாப் புகழும் வல்ல அல்லாஹ்வுக்கே. ஸலாத்தும் ஸலாமும் அவனது இறுதித் தூதர் முஹம்மத் ஸல்லல்லாஹ அலைஹி வ...

வக்ப் செய்யப்பட்ட மையவாடியில் இருந்து மண…

அக் 16, 2019 18

எல்லாப் புகழும் வல்ல அல்லாஹ்வுக்கே. ஸலாத்தும், ஸலாமும் அவனின் இறுதித் தூதர் முஹம்மத் ஸல்லல்லாஹ அலைஹி...

மின்சார அதிர்ச்சி மூலம் கோழியை மயக்கிய ப…

அக் 16, 2019 18

எல்லாப் புகழும் வல்ல அல்லாஹ்வுக்கே. ஸலாத்தும், ஸலாமும் அவனின் இறுதித் தூதர் முஹம்மத் ஸல்லல்லாஹ{ அலை...

மையவாடியை கனரக வாகனத்;தைப் பயன்படுத்தி ச…

அக் 14, 2019 21

எல்லாப் புகழும் வல்ல அல்லாஹ்வுக்கே. ஸலாத்தும், ஸலாமும் அவனின் இறுதித் தூதர் முஹம்மத் ஸல்லல்லாஹ அலைஹி...

மஸ்ஜிதுடைய நலனுக்காக வக்ப் செய்யப்பட்ட க…

அக் 14, 2019 23

எல்லாப் புகழும் வல்ல அல்லாஹ்வுக்கே. ஸலாத்தும், ஸலாமும் அவனின் இறுதித் தூதர் முஹம்மத் (ஸல்லல்லாஹ~ அலை...

தங்கம் வெள்ளி போன்றவைகளை கடனுக்கு வியாபா…

அக் 14, 2019 21

அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வறஹ்மதுல்லாஹி வபறகாத்துஹ~ எல்லாப் புகழும் வல்ல அல்லாஹ்வுக்கே. ஸலாத்தும், ஸலாமும...

வயது வந்த ஆண்கள் நாற்பது நபர்களை விடக் க…

அக் 11, 2019 35

எல்லாப் புகழும் வல்ல அல்லாஹ்வுக்கே. ஸலாத்தும் ஸலாமும் அவனது இறுதித் தூதர் முஹம்மத் (ஸல்லல்லாஹ{ அலைஹி...

வசூல் செய்பவர்களுக்கு வீத அடிப்படையில் க…

அக் 10, 2019 38

அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வறஹ்மதுல்லாஹி வபரகாத்துஹ எல்லாப் புகழும் வல்ல அல்லாஹ்வுக்கே. ஸலாத்தும், ஸலாமும்...

மக்தப்

இஸ்லாமிய பொருளாதாரம் மற்றும் நிதி