07.12.2018 அன்று அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமாவின் நிந்தவூர் கிளையின் ஏற்பாட்டில் கிளையின் கல்விப் பிரிவின் தலைவர் அஷ்-ஷைக் அமீர் அலி அவர்களின் தலைமையில் கல்விப் பிரிவின் ஒன்று கூடல் இடம் பெற்றது.

ஊடகப்பிரிவு

அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமா

 

 

02.12.2018 அன்று அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமாவின் வவுனியா மாவட்டக் கிளையின் மாதாந்த  ஒன்று கூடல் வவுனியா புதிய சாளம்பைக்குளம் அல்- அக்‌ஷா ஜுமுஆப் பள்ளிவாசலில்  கிளையின் தலைவர் அஷ்-ஷைக் ஜுனைத் தலைமையில் நடைபெற்றது.

ஊடகப்பிரிவு

அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமா

02.12.2018 அன்று அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமாவின் கந்தளாய் கிளையின் மாதாந்த ஒன்று கூடல் கிளையின் தலைவர் அஷ்-ஷைக் இன்ஷாப் அவர்களின் தலைமையில் நடைபெற்றது. இக்கூட்டத்தில் தேசிய வலயமைப்புத் திட்டம் தொடர்பாக கலந்துரையாடப்பட்டது.

ஊடகப்பிரிவு

அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமா

01.12.2018 அன்று அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமாவின் கொழும்பு மாவட்டக் கிளையின் ஏற்பாட்டில் அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமாவின் நடவடிக்கைகள், அதன் பிரிவுகளின் செயற்பாடுகள் மற்றும் பத்வா வழங்குவதற்கு கையாளும் அணுகுமுறைகள் எனும் தலைப்புகளில் தெளிவூட்டல் நிகழ்ச்சி ஒன்று வெள்ளவத்தை நிமல் ரோட் ஜுமுஆ பள்ளிவாசலில் நடாத்தப்பட்டது.

ஊடகப்பிரிவு

அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமா

 

01.12.2018 அன்று அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமாவின் மாத்தளை மாவட்டம்  உக்குவலை, வறக்காமுறை கிளையின் மாதாந்த ஒன்று கூடல் கிளையின் காரியாலயத்தில் இடம் பெற்றது.

ஊடகப்பிரிவு

அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமா

29.11.2018 அன்று அகில இலங்கை   ஜம்இய்யதுல்  உலமாவின் வவுனியா மாவட்டம் பட்டானிச்சூர்  கிளையின் ஏற்பாட்டில்  சர்வமத குழு LOCAL INTER RELIGIOUS COMMITTEE   ( LLRC) அமைப்பின் அனுசரணையின்  ஊடாக  உலமாக்களுக்கான " மத சக வாழ்விற்கான கூட்டு  ஈடுபாடு " எனும் தொனிப்பொருளில்  விஷேட  கலந்துரையாடல் ஒன்று பட்டானிச்சூர்  மன்பஉல் உலூம் அரபுக்கல்லூரியில்  நடைபெற்றது .

ஊடகப்பிரிவு

அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமா

29.11.2018 ஆம் திகதி அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமாவின் தலைமையகத்தில்  அழைப்புப் பணி எனும் தலைப்பிலான கருத்தரங்கு ஒன்று  நடாத்தப்பட்டது. இந்நிகழ்வில் தலைமையகத்தில் கடமை புரிவோர் கலந்து கொண்டனர்.

ஊடகப்பிரிவு

அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமா

28.11.2018 ஆம் திகதி இலங்கையின் சமாதான முன்னேற்றத்திற்கு தடைகள் என்ன எனும் தலைப்பில் ஆய்வொன்றை மேற்கொள்ளும் இலங்கை இராணுவ பயிற்சிக் கல்லூரியின் குழுவினர் இது தொடர்பாக சர்வமதத் தலைவர்களை சந்திக்கும் தொடரில் அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமாவிற்கு வருகை தந்தனர்.

 

ஊடகப்பிரிவு

அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமா

18.11.2018 அன்று அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமாவின் மக்தப்  பிரிவினால் நாடலாவிய ரீதியில் முன்னெடுக்கப்பட்டு வரும் மக்தப் பாடத்திட்டத்தின் எதுன்கஹகொட்டுவ  மக்தபுஸ் ஸலாம் மக்தபின் 3 ஆவது ஆண்டு நிறைவு விழா எதுன்கஹகொட்டுவ மஸ்ஜிதுஸ் ஸலாமில் இடம் பெற்றது. இந்நிகழ்வில் அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமாவின் எதுன்கஹகொட்டுவ பிராந்திய கிளையின் உறுப்பினர்கள், பெற்றார்கள், நலன்விரும்பிகள் என பலரும் கலந்து கொண்டனர்.

ஊடகப்பிரிவு

அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமா

 

25.11.2018 அன்று அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமாவின் மாத்தளை மாவட்டம்  நிககொல்ல கிளையின் மாதாந்த ஒன்று கூடல் நிககொல்ல ஜுமுஆ மஸ்ஜிதில் இடம் பெற்றது.

ஊடகப்பிரிவு

அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமா