18.02.2019 ஆம் திகதி அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமாவின் கொழும்பு மத்திய  கிளையின் மாதாந்த ஒன்று கூடல் புதுக்கடை புஷ்ரா பெண்கள் அரபுக்கல்லூரியில்  நடை பெற்றது. இதன் போது கிளையின் செயற்பாடுகள் தொடர்பாக கலந்துரையாடப்பட்டது.

ஊடகப்பிரிவு

அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமா 

23.02.2019 ஆம் திகதி அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமாவின்  திருகோணமலை நகரக் கிளையின் மாதாந்தக் கூட்டம்  கிளையின்  தலைவர் அஷ்-ஷைக் பரீத் அவர்களின் தலைமையில் கிளை அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது. இதன் போது அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமாவினால் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு வரும் தேசிய வலயமைப்புத் திட்டம் தொடர்பான நிகழ்ச்சி ஒன்றை திருகோண மலை மாவட்டம் தழுவிய ரீதியில் நடாத்துவது தொடர்பாக கலந்துரையாடப்பட்டது.

ஊடகப்பிரிவு

அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல்  உலமா

23.02.2019 ஆம் திகதி அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமாவின்  சூடுவந்த புலவு கிளையின் ஏற்பாட்டில் மினா நகர் பள்ளி வாசல் பரிபாலன சபை உறுப்பினர்களுக்கு இடையிலான கலந்துரையாடல் ஒன்று நடை பெற்றது. இதன் போது தமது பிரதேச அபிவிருத்திகள் தொடர்பாக கலந்துரையாடப்பட்டது.

ஊடகப்பிரிவு

அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமா

 

02.02.2019 ஆம் திகதி அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமாவினால் செயற்படுத்தப்பட்டு வரும் தேசிய வலயமைப்புத் திட்டத்தின் மஸ்ஜித் மட்டத்திலான செயற்குழு உறுப்பினர்களுக்காக விஷேட நிகழ்ச்சி ஒன்று மாத்தளை நகர் கினையின் ஏற்பாட்டில் நடை பெற்றது.

ஊடகப்பிரிவு

அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமா

 

19.02.2019 ஆம் திகதி அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமாவின்  பேருவளைக் கிளையின் ஒன்று கூடல் கிளையின் தலைவர் அஷ்-ஷைக் ரிழாவன் அவர்களின் தலைமையில் அஸ்ஸலாஹ் அரபுக் கல்லூரியின் கேட்போர் கூடத்தில்  நடைபெற்றது. இதன் போது கிளையின் நடவடிக்கைகள் தொடர்பாக கலந்துரையாடப்பட்டது.

ஊடகப்பிரிவு

அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமா 

17.02.2019 ஆம் திகதி அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமாவின்  அநுராதபுர மாவட்டக் கிளையின் ஒன்று கூடல் கிளையின் தலைவர் அஷ்-ஷைக் ஆதம் யாசீன் அவர்களின் தலைமையில் அநுராதபுர முஹீதீன் மஸ்ஐிதில் நடைபெற்றது. இதன் போது கிளையினால் சென்ற மாத செயற்பாடுகள் கலந்துரையாடப்பட்டதுடன், அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமாவினால் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு வரும் தேசிய வலயமைப்புத் திட்டம் தொடர்பான நிகழ்ச்சியை மாவட்டம் தளுவிய ரீதியில் நடாத்துவதற்கான ஆலோசனைகளும் செய்யப்பட்டது.

ஊடகப்பிரிவு

அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமா

 

19.02.2019 ஆம் திகதி முஸ்லிம் சமய பண்பாட்டலுவல்கள் திணைக்களம் (DMRCA), அகில இலங்கை ஜம்இய்யதுல் உலமாவின் இளைஞர் விவகாரப் பகுதி (ACJU Youth Division)  மற்றும் ஆய்வு, அபிவிருத்தி, பயிற்றுவிப்புக்கான எகடெமி (ADRT) ஆகியவற்றின் ஒத்துழைப்புடன் MEEDS நிறுவனத்தின் ஏற்பாட்டில் கொழும்பு மாவட்டத்தை மையப்படுத்திய இளைஞர் வலுவூட்டல் நிகழ்ச்சித் திட்டத்திற்கான திட்ட வரைபு தொடர்பான செயலமர்வு ஒன்று போருவளை ஜாமிஆ நளீமிய்யா கலாபீடத்தில் நடை பெற்றது.

ஊடகப்பிரிவு

அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல்  உலமா

19.02.2019 ஆம் திகதி அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமாவின்  ஹிங்குல்ஓயா கிளையின் ஒன்று கூடல் நடை பெற்றது. இதந் போது கிளைக்கான கல்விப் பிரிவு, ஒற்றுமைக்கும் ஒருங்கிணைப்பிற்குமான பிரிவு, சமூக சேவைப் பிரிவு, இளைஞர் விவகாரப் பிரிவு ஆகிய நான்கு உப பிரிவுகளை ஆரம்பிப்பது தொடர்பாக கலந்துரையாடப்பட்டது.

ஊடகப்பிரிவு

அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமா

 

19.02.2019 ஆம் திகதி அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமாவின்  கிண்ணியா கிளையின் ஒன்று கூடல் கிளையின் காரியாலயத்தில் நடைபெற்றது. இதன் போது கிளையின் உப பிரிவுகளுக்கான திட்டமிடல் இடம் பெற்றது.

ஊடகப்பிரிவு

அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமா

17.02.2019 ஆம் திகதி அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமாவின்  குருநாகல் மாவட்டக் கிளையின் மாதாந்த ஒன்று கூடல் கிளையின் தலைவர் அஷ்-ஷைக் சுஐப் அவர்களின் தலைமையில் கிளை அலுவலகத்தில் நடை பெற்றது. இந்நிகழ்விற்கு கிளையின் உறுப்பினர்கள் உட்பட முன்னாள் வடமேல் மாகாண சபை உறுப்பினரும் உயர்நீதிமன்ற சட்டத்தரணியுமான ரிஸ்வி ஜவஹர்ஷா அவர்களும் கலந்து கொண்டார். இதந் போது மாவட்ட ரீதியில் முன்னெடுக்க வேண்டிய செயற்பாடுகள் தொடர்பாக கலந்துரையாடப்பட்டது.

ஊடகப்பிரிவு

அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமா