? பொறுப்புடன் நடந்துகொள்வோம்..கொரோனாவை தடுப்போம்..
? வாராந்த வழிகாட்டல்-3
?️ வாரம் 1 - ஆகஸ்ட் மாதம்

? வழங்குபவர் : அஷ்--ஷைக் எம். அர்கம் நூராமித்
பொதுச் செயலாளர்
அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமா

 

▪️ வாராந்த வழிகாட்டல் - வாரம்-1
▫️ Weekly Guidance - Week 1
✍️ தலைப்பு : பொய்யான வதந்திகளை பரப்பாமல் இருப்போம்
✍? Topic - Avoid propagating false rumours
?️ வழங்குபவர் : அஷ்-ஷைக் எச்.உமர்தீன்
உப தலைவர், அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமா