சகல காரியங்களிலும் அல்லாஹ்விடம் இறைஞ்சுவதும் தவக்குல் வைப்பதும் முஃமின்களின் பண்பாகும்

? வாராந்த வழிகாட்டல் - வாரம் 1 - செப்டெம்பர்

? வழங்குபவர் : அஷ்-ஷைக் ஏ.ஜே.எம். மஹ்தூம்
ஃபத்வாக் குழு உறுப்பினர்
அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமா