? ஆஷூராவுடைய நோன்பை (20.08.2021) நோற்பதுடன் கொவிட் பரவல் வீரியம் அடைந்திருக்கும் இந்நிலையில் அதிலிருந்து அல்லாஹ்விடம் பாதுகாப்புத் தேடுங்கள்...

? வாராந்த வழிகாட்டல்

?️ வாரம் 3

? வழங்குபவர் : அஷ்-ஷைக் எச். உமர்தீன்
உப தலைவர்
அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமா