? பொறுப்புடன் நடந்துகொள்வோம்..கொரோனாவை தடுப்போம்..
? வாராந்த வழிகாட்டல்-3
?️ வாரம் 1 - ஆகஸ்ட் மாதம்

? வழங்குபவர் : அஷ்--ஷைக் எம். அர்கம் நூராமித்
பொதுச் செயலாளர்
அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமா