துல் ஹிஜ்ஜஹ் மாதம் | The month of Dhul Hijjah

ஜூலை 19, 2022

▪️ வாராந்த வழிகாட்டல் - துல் ஹிஜ்ஜஹ் சிறப்பு காணொலி - பாகம் 02

▫️ Weekly Guidance - Special Dhul Hijjah Video - Episode 02

 

✍️ தலைப்பு : துல் ஹிஜ்ஜஹ் மாதம்

✍? Topic - The month of Dhul Hijjah

 

?️ வழங்குபவர் : அஷ்-ஷைக் ஏ.எம்.எம். மபாஹிம் (அஹ்ஸனி)

ஒருங்கிணைப்பாளர் - பத்வாக் குழு

அகில இலங்கை ஜம்அஇய்யத்துல் உலமா

 

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.