வஹீ இறக்கப்பட்ட முறைகள் - 1வது முறை | மஆரிபுல் குர்ஆன் MQ 03

அக் 27, 2022
▪️ மஆரிபுல் குர்ஆன் - (ஒக்டோபர் 2022)
▫️ Maa`riful Quran - (October 2022)
✍️ தலைப்பு : வஹீ இறக்கப்பட்ட முறைகள் - 1வது முறை
✍? Topic - Methods of revelation of Wahee - 1st method
? வழங்குபவர் : அஷ்-ஷைக் ஏ.ஸீ.எம். பாஸில்
உதவிச் செயலாளர்
அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமா

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.