අෂ් ෂෙයික් මුෆ්ති, එම්.අයි.එම්. රිස්වි මැති තුමා විසින් ගරු රාජ්‍ය ආරක්ෂක අමාත්‍යය රුවන් විජේවර්ධන මැති තුමා හට පවත්වන ලද විශේෂ උපහාර උළෙල.

අගෝ 12, 2016

Last modified onසෙනසුරාදා, 13 මැයි 2017 04:11

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.