මාලිගාවත්ත සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් සමස්ත ලංකා ඉස්ලාම් ආගමික විද්වතුන්ගේ සභාවේ හෙළා දැකීම

මැයි 22, 2020

ACJU/MED/2020/004

22.05.2020 / 28.09.1441

මාලිගාවත්ත සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් සමස්ත ලංකා ඉස්ලාම් ආගමික විද්වතුන්ගේ සභාවේ හෙළා දැකීම

කොවිඩ්-19 ආසාදන ව්‍යාප්තියෙන් මහජන ආරක්ෂාව සඳහා රජය විවිධ ක්‍රියාමාර්ග ගෙන තිබේ. රටේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය, ආරක්ෂක අංශය, මුස්ලිම් ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව හා සමස්ත ලංකා ඉස්ලාම් ආගමික විද්වතුන්ගේ සභාව පෙරදීම නිකුත් කොට ඇති මගපෙන්වීම් අනුගමනය නොකොට ඊයේ දිනයේ (21.05.2020 / 27.09.1441) ඇති වූ සිදුවීම සමස්ත ලංකා ඉස්ලාම් ආගමික විද්වතුන්ගේ සභාව තරයේ හෙළා දකියි.

මෙම සිදුවීමෙන් මියගිය අයට උසස් ස්වර්ගය හිමි විය යුතු හා තුවාලකරුවන් වහාම සුවය ලැබිය යුතු යැයි සමස්ත ලංකා ඉස්ලාම් ආගමික විද්වතුන්ගේ සභාව සර්ව බලධාරී අල්ලාහ්ගෙන් අයැද සිටියි. දුගී දුප්පත් ජනයාට ආධාර සහ සහන ලබාදීමේ කටයුතු සඳහා අදාළ බලධාරීන්ගේ අනුමැතිය ඇතිව නිසි නීතීන් අනුගමනය කරමින් කටයුතු කරන මෙන් සමස්ත ලංකා ඉස්ලාම් ආගමික විද්වතුන්ගේ සභාව පෙරදීම උපදෙස් දී ඇති හෙයින් මෙවැනි සිදුවීම් ඇති වී තිබීම දැඩි කනස්සල්ලට හේතුවකි.

ඉතා අසීරු වතාවරණයක් තුළ දුප්පතුන්ට උපකාර කිරීම පිළිබඳව කිසිවෙකුටත්  කිසිඳු මතභේදයක් තිබිය නොහැක. නමුත්, එවැනි ආධාර සහ සහන ලබාදීම් සිදු කිරීමේදී රටේ නීතිය හා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයේ මාර්ගෝපදේශ නිසි පරිදි අනුගමනය කළ යුතුය.

මෙලෙස ආධාර සහ සහන ලබාදීමේ කටයුතුවල නියැලෙන්නන් රජයේ මාර්ගෝපදේශ සම්පූර්ණයෙන් අනුගමනය කරමින් කටයුතු කරන ලෙස සමස්ත ලංකා ඉස්ලාම් ආගමික විද්වතුන්ගේ සභාව නැවත වරක් කරුණාවෙන් ඉල්ලා සිටියි.

වස්සලාම්.

 

අෂ්-ෂෙයික් එම්.එස්.එම්. තාසිම්

සහකාර ලේකම්,

සමස්ත ලංකා ඉස්ලාම් ආගමික විද්වතුන්ගේ සභාව

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.