17.12.2018 ஆம் திகதி அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமாவின் குருநாகல் மாவட்டம் ரிதிகம கிளையின் பொதுக்கூட்டம் றம்புக்கந்தெனிய ஜுமுஆ பள்ளிவாசலில் கிளையின் தலைவர் அஷ்-ஷைக் ஏ.ஆர்.எம் ஸைத் அவர்களின்  தலைமையில் நடைபெற்றது. இக்கூட்டத்தில் எதிர்கால திட்டங்கள் பற்றி கலந்துரையாடப்பட்டதுடன் முன்னால் தலைவர் அஷ்-ஷைக் உபைதுல்லாஹ் (பலாஹி) சில அனுபவங்களை சபையோர் மத்தியில் பகிர்ந்து கொண்டார்.

ஊடகப்பிரிவு

அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமா

 

அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமாவின் குருநாகல் மாவட்டம் ரிதிகம பிராந்திய கிளையின் ஏற்பாட்டில் உழ்கிய்யா சம்பந்தமான வழிகாட்டல் நிகழ்வொன்று பானகமுவ முஹியித்தீன் ஜும்மா மஸ்ஜிதில் 2018.08.05 அன்று  இடம்பெற்றது.

 

ஊடகப்பிரிவு

அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமா