02.03.2019 ஆம் திகதி அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமாவின் நிந்தவூர் கிளையின் ஏற்பாட்டில் இரத்த தான நிகழ்வொன்று நிந்தவூர் மஸ்ஜிதுல் ஹக் பள்ளி வாசலில் நடை பெற்றது.

ஊடகப்பிரிவு

அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமா

 

 

15.02.2019 ஆம் திகதி அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமாவின்  நிந்தவூர் கிளையின் ஏற்பாட்டில் கமு/அல் மஸ்ஹர் பெண்கள் உயர்தர பாடசாலையின் அதிபர் மற்றும் பிரதி அதிபர்களுக்கிடையிலான கலந்துரையாடலொன்று ஜுமுஆ மஸ்ஜிதில் நடை பெற்றது.

ஊடகப்பிரிவு

அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமா 

15.01.2019 ஆம் திகதி அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமாவின் நிந்தவூர் கிளையின் கல்விப் பிரிவின் ஏற்பாட்டில் 2018 ஆம் ஆண்டு இடம்பெற்ற உயர்தர பரீட்சையில் பல்கலைக்கழகத்திற்கு தகுதி பெற்றுள்ள மாணவர்களுக்கு தங்களுக்கான பொருத்தமான துறையினை தெரிவு செய்தல் சம்பந்தமான இலவச வழிகாட்டல் கருத்தரங்கு ஒன்று நடாத்தப்பட்டது. இந்நிகழ்வில் சுமார் 150இற்கு மேற்பட்டவர்கள் கலந்து கொண்டனர்.

ஊடகப்பிரிவு

அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமா 

 

2019.01.08 ஆம் திகதி அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமாவின் நிந்தவூர் கிளையின் கல்விப் பிரிவின் மாதாந்தக் கூட்டம் கல்விப் பிரிவின் தலைவர் அஷ்-ஷைக் அமீர் அலியார் ஹாமி அவர்களின் தலைமையில் கிளையின் காரியாலயத்தில் நடைபெற்றது. இக்கூட்டத்தின் போது பின்வரும் முடிவுகள் எடுக்கப்பட்டன.

  • 2018 ஆம் ஆண்டு இடம்பெற்ற உயர்தர பரீட்சையில் பல்கலைக்கழகத்திற்கு தகுதி பெற்றுள்ள மாணவர்களுக்கு தங்களுக்கான பொருத்தமான துறையினை தெரிவு செய்தல் சம்பந்தமான இலவச வழிகாட்டல் கருத்தரங்கு ஒன்றை நடாத்துதல்.
  • இம்முறை கா.பொ.தர சாதாரண தர பரீட்சைக்குத் தோற்றிய மாணவர்களுக்கு உயர்தர பிரிவிற்கு  எந்த பாடங்களை தெரிவு செய்தல் என்பது சம்பந்தமான விழிப்புணர்வு நிகழ்வு ஒன்றை ஏற்பாடு செய்தல் .

ஊடகப்பிரிவு

அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமா

 2019.01.04 ஆம் திகதி அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமாவின் நிந்தவூர் கிளையின் ஏற்பாட்டில் மக்தப் மாணவர்களுக்கான பரிசளிப்பு வைபவம் ஒன்று  நிந்தவூர் ஜுமுஆ மஸ்ஜிதில் இடம் பெற்றது. இதன் போது கிளையின் ஏற்பாட்டில் மக்தப் மாணவர்களுக்கிடையில் இடம் பெற்ற போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கான பரிசில்கள் வழங்கி வைக்கப்பட்டது.

ஊடகப்பிரிவு

அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமா

2018.12.12 ஆம் திகதி அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமாவின் நிந்தவூர் கிளையின் ஏற்பாட்டில் பிராந்திய  மக்தப் முஅல்லிம்களுடனான கலந்துரையாடல் ஒன்று இடம் பெற்றது. இதன் போது 2019 ஆம் ஆண்டிற்கான திட்டமிடல் சம்பந்தமாக கலந்துரையாடப்பட்டது.

ஊடகப்பிரிவு

அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமா

 

2018.12.11 ஆம் திகதி அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமாவின் நிந்தவூர் கிளையின்  சமூக சேவைப் பிரிவின் மாதாந்த ஒன்று கூடல் பிரிவின் தலைவர் அஷ்-ஷைக் அஜ்மல்  அவர்களின் தலைமையில் கிளையின் காரியாலயத்தில் இடம்பெற்றது. இதன் போது 2019 ஆம் ஆண்டிற்கான  திட்டமிடல்கள் திட்டமிடப்பட்டு செயலாளரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது.

 

ஊடகப்பிரிவு

அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமா

 

07.12.2018 அன்று அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமாவின் நிந்தவூர் கிளையின் ஏற்பாட்டில் கிளையின் கல்விப் பிரிவின் தலைவர் அஷ்-ஷைக் அமீர் அலி அவர்களின் தலைமையில் கல்விப் பிரிவின் ஒன்று கூடல் இடம் பெற்றது.

ஊடகப்பிரிவு

அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமா

 

 

05.12.2018 அன்று அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமாவின் நிந்தவூர் கிளையின் ஏற்பாட்டில் கிளையின் தஃவா பிரிவின் தலைவர் அஷ்-ஷைக் இஸ்மத் அவர்களின் தலைமையில்  அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமா சபையின் மேற்பார்வையின் கீழ் இயங்கும் நிந்தவூர் - அம்பாறை மக்தப் மத்திய நிலைய நிர்வாகிகளுடனான கலந்துரையாடல் ஒன்று இடம் பெற்றது.

ஊடகப்பிரிவு

அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமா

16.11.2018 ஆம் திகதி அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமாவின் அம்பாரை மாவட்டம் நிந்தவூர்  கிளையின் மாதாந்த ஒன்று கூடல் நிந்தவூர் ஜுமுஆ பெரிய பள்ளிவாசலில் நடைபெற்றது. இதன் போது பல விடயங்கள் கலந்துரையாடப்பட்டது.

ஊடகப்பிரிவு

அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமா