03.02.2019 ஆம் திகதி அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமாவின் முல்லிப்பொத்தானை கிளையின் மாதாந்த ஒன்று கூடல் கிளையின் தலைவர் அஷ்-ஷைக் ஷபீக் அவர்களின் தலைமையில் நடை பெற்றது. இதன் போது தமது பகுதியில் பெண்களுக்கான நிகழ்ச்சி ஒன்றை நடாத்துவதற்கான ஆலோசனைகள் நடை பெற்றது.

ஊடகப்பிரிவு

அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமா

 

20.11.2018 அன்று அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமாவின் முள்ளிப்பொத்தானை கிளையின் உறுப்பினர்களுக்கான விஷேட ஒன்று கூடல் கிளையின் தலைவர் அஷ்-ஷைக் என். ஷபீக் [ஸஹ்ரி] அவர்களின் தலைமையில் கிளையின் அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது. இதன் போது அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமாவின் தேசிய வலயமைப்புத் திட்டம் சம்பந்தமான நிகழ்ச்சி பற்றி கலந்தாலோசிக்கப்பட்டது.

ஊடகப்பிரிவு

அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமா