19.02.2019 ஆம் திகதி அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமாவின்  கிண்ணியா கிளையின் ஒன்று கூடல் கிளையின் காரியாலயத்தில் நடைபெற்றது. இதன் போது கிளையின் உப பிரிவுகளுக்கான திட்டமிடல் இடம் பெற்றது.

ஊடகப்பிரிவு

அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமா

13.01.2019 ஆம் திகதி அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமாவின் கிண்ணியா கிளையின் ஏற்பாட்டில் "கிண்ணியா மக்களின் மனித நேய நேசக்கரம்" எனும் தொணிப் பொருளில் அண்மையில் வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மாணவர்கள் மற்றும் ஏனையோருக்கான உதவிப் பொருட்கள் வழங்கி வைக்கப்பட்டது.

ஊடகப்பிரிவு

அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமா