அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமாவின் கேகாலை மாவட்டம் ஹிங்குல்ஓய கிளையின் மாதாந்த ஒன்று கூடல்

04.09.2019 ஆம் திகதி அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமாவின் கேகாலை மாவட்டம் ஹிங்குல்ஓய கிளையின் மாதாந்த ஒன்று கூடல் மஸ்ஜிதுல் ஹ{தாவில் நடைபெற்றது. இதன் போது வாலிபர்களுக்கான வழிகாட்டல் நிகழ்ச்சியொன்றை நடாத்துவது தொடர்பாக கலந்துரையாடப்பட்டது.

ஊடகப்பிரிவு

அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமா 

08.02.2019 ஆம் திகதி அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமாவின் கேகாலை மாவட்டக் கிளையின் ஏற்பாட்டில் “அன்பால் இணைந்து அறிவோடு பயணிப்போம்” எனும் தலைப்பில் மாவட்ட உலமாக்களுக்கான விஷேட நிகழ்ச்சி ஒன்று கிருங்கதெனிய ஜுமுஆ மஸ்ஜிதில் நடைபெற்றது. இந்நிகழ்வில் அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமாவின் தலைவர் அஷ்-ஷைக் முப்தி ரிஸ்வி அவர்கள் கலந்து கொண்டார்கள்.

ஊடகப்பிரிவு

அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமா

02.02.2019 ஆம் திகதி அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமாவின் கேகல்லை மாவட்டக் கிளையின் ஒன்று கூடல் கிளையின் தலைவர் அர்க்ம் ஜுனைத் அவர்களின் தலைமையில் கிரிங்கதெனிய ஜுமுஆ மஸ்ஜிதில் நடை பெற்றது.

ஊடகப்பிரிவு

அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமா