16.12.2018 அன்று அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமாவின் சென்றல் கேம் கிளையின் மாதாந்த ஒன்று கூடல்  நடைபெற்றது. இதன் போது சமூக நலன் கருதி பல விடயங்கள் கலந்துரையாடப்பட்டது.

ஊடகப்பிரிவு

அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமா