19.02.2019 ஆம் திகதி அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமாவின்  ஹிங்குல்ஓயா கிளையின் ஒன்று கூடல் நடை பெற்றது. இதந் போது கிளைக்கான கல்விப் பிரிவு, ஒற்றுமைக்கும் ஒருங்கிணைப்பிற்குமான பிரிவு, சமூக சேவைப் பிரிவு, இளைஞர் விவகாரப் பிரிவு ஆகிய நான்கு உப பிரிவுகளை ஆரம்பிப்பது தொடர்பாக கலந்துரையாடப்பட்டது.

ஊடகப்பிரிவு

அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமா

 

06.02.2019 ஆம் திகதி அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமாவின் கேகாலை மாவட்ட ஹிங்குலோய கிளையின் மாதாந்த ஒன்று கூடல் கிளையின் தலைவர் அஷ்-ஷைக் ஷுக்ரி அவர்களின் தலைமையில் நடைபெற்றது.

ஊடகப்பிரிவு

அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமா