Print this page

அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமாவின் கண்டி மாவட்டக் கிளை மற்றும் வத்தேகெதர, உடதலவின்ன பிரதேச கிளைகளுக்கிடையிலான சந்திப்பு

ஜன 18, 2019

 2019.01.16 ஆம் திகதி கண்டி மாவட்டக் கிளை மற்றும் வத்தேகெதர, உடதலவின்ன பிரதேச கிளைகளுக்கிடையிலான சந்திப்பு ஒன்று ஹகீமிய்யா அரபுக் கல்லூரியில் இடம் பெற்றது. இதன் போது கிளைகளின் செயற்பாடுகளை சிறப்பாக முன்னெடுத்துச் செல்வது சம்பந்தமாக கலந்துரையாடப்பட்டது.

ஊடகப்பிரிவு

அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமா