"ஈமானிய வசந்தம்" கிராமிய தஃவா நிகழ்ச்சித் திட்டம்

ஜன 22, 2018

 அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமாவின் கிண்ணியா கிளை "ஈமானிய வசந்தம்" என்ற மாதாந்த கிராமிய தஃவா நிகழ்ச்சியினை சூரங்கல்,ஸலாமத் நகர் ஆகிய கிராமங்களை மையப்படுத்தி (19.01.2018) ஆம் திகதி அன்று  ஆரம்பித்துள்ளது.

இந்நிகழ்வில் பின்வரும் நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன
♦இரு பாடசாலைகளில் ஒமழுங்குபடுத்தப்பட்ட மாணவரகளுக்கான இஸ்லாமிய வழி காட்டல் நிகழ்ச்சி.
♦இரு பள்ளிவாசல்களில் ஒரே தலைப்பிலான குத்பா.
♦இரு பள்ளிவாசல்களில் பெண்களுக்கான பயான் நிகழ்ச்சி.
♦பிரதேசத்திலுள்ள பள்ளி நிருவாகிகள் கி.அபிவிருத்திச் சங்கம்,இளைஞ்சர் அமைப்புகளுடனான கலந்துரையாடல்.
♦ஒவ்வொரு மஹல்லாவுக்கும் தஃவா குழு அமைக்கப்பட்டது. தொடர்ந்து இந்நிகழ்சியை முன்னெடுக்க ஆலோசனையும் வழங்கப்பட்டது.
♦ஜம்இய்யாவின் எதிர்கால திட்டங்கள் தொடர்பாக கலந்துரையாடப்பட்டது.
♦மஃரிப் தொழுகையைத் தொடர்ந்து 9.00 மணி வரை திறந்த வெளியில் இரண்டு தலைப்புக்களில் பொது பயான் நடை பெற்றது.
♦அக்கிராமத்தில் மார்க்கப் பணியில் ஈடுபட்ட மூத்த இரு சகோதரர்கள் கௌரவிக்கப்பட்டார்கள்.

கிராமங்களில் ஈமான்,இபாதத்தை அதிகரித்து,பாவச் சூழலை தடுத்தல்,கல்வி பண்பாட்டு வளர்ச்சிக்கு உதவி கிராமிய கட்டுக் கோப்பை வலுப்படுத்துவனூடாக ஆரோக்கியமான இஸ்லாமிய சூழலை உருவாக்கும் நோக்கில் இந்நிகழ்ச்சித் திட்டம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

அன்மையில் புதிதாக தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ள அகில இலங்கை ஜம்இய்யதுல் உலமா கிண்ணியா கிளையின்14 உப குழுக்களும் 3வருட,1வருட திட்டங்களை வகுத்து செயற்பட ஆரம்பித்துள்ள நிலையில் "ஈமானிய வசந்தம் மாதாந்த கிராமிய தஃவா நிகழ்வு" தஃவா பிரிவினால் முன்னெடுக்கப்பட்டது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

ஊடகப்பிரிவு

அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமா

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.