அன்புடையீர்,

அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வறஹ்மத்துல்லாஹி வபரக்காத்துஹு

கதிரையில் அமர்ந்து தொழுவதன் சட்டங்கள்

எல்லாப் புகழும் வல்ல அல்லாஹ்வுக்கே. சலாத்தும், சலாமும் அவனின் இறுதித் தூதர் முஹம்மத் (ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்) அவர்கள் மீதும், அவர்களது கிளையார்கள், தோழர்கள் மீதும் உண்டாவதாக!

இன்று பொதுவாக மஸ்ஜித்களில் கதிரைகளில் அமர்ந்து தொழுபவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துக் காணப்படுவதை பரவலாக அவதானிக்க முடிகிறது. அவர்களில் பலர் தகுந்த காரணமின்றியும் கதிரைகளில் உட்கார்ந்து தொழுகின்றனர். பொதுவாக பர்ளான தொழுகைகளில் நின்று தொழுவதும், ஸுஜூதில் நெற்றி, இரு முழங்கால்கள், இரு கைகள், மற்றும் இரு பாதங்கள் ஆகிய ஏழு உறுப்புக்களின் மீது ஸுஜூத் செய்வதும் அவசியமாகும். இவ்வேழு உறுப்புக்களில் சில உறுப்புக்களில் மாத்திரம் தான் ஸுஜூத் செய்ய முடியுமாக இருந்தால், இயலுமான உறுப்புக்கள் மீது ஸுஜூத் செய்வது கட்டாயமாகும்.

பர்ளான தொழுகைகளில் தன்னால் இயன்ற அளவு நின்று தொழுவதற்கு முயற்சித்தும் அது முடியாத நிலையில் மாத்திரமே உட்கார்ந்து தொழுவதற்கு மார்க்கத்தில் அனுமதி உள்ளது. எனவே, அதுபற்றிய மார்க்க சட்டங்களை கதிரைப் பயன்பாட்டாளர்கள் விளங்கியிருப்பது அவசியமாகும். 

நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களின் காலத்தில் கதிரைகள்  பயன்பாட்டிலிருந்தாலும் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களோ அல்லது நபித் தோழர்களோ நின்று தொழ முடியாத சந்தர்ப்பங்களில் கதிரைகளைப் பயன்படுத்தியதாக வரலாறுகளில் காணப்படவில்லை. மாறாக, அவர்கள் தரையில் அமர்ந்தே தொழுதுள்ளார்கள். இதனை பின்வரும் ஹதீஸ் தெளிவுபடுத்துகிறது.

'நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் குதிரையில் சவாரி செய்யும் போது கீழே விழுந்ததனால் காலில் காயம் ஏற்பட்ட போது தரையில் அமர்ந்து தொழுதார்கள். 'சஹீஹுல் புகாரி – 689'எனவே, தொழுகைகளில் பொதுவாக கதிரைகளைப் பயன்படுத்துவதைத் தவிர்த்து தரையில் அமர்ந்து தொழுவதே மிகச் சிறந்த முறையாகும். அவ்வாறு கட்டாயம் பாவிக்க வேண்டும் என்றிருந்தால், சில சந்தர்ப்பங்களில் மாத்திரமே குறித்த நிபந்தனைகளுடன் தொழுகையில் கதிரைகளைப் பயன்படுத்த முடியும். இவற்றைக் கருத்திற்கொண்டு கதிரைகளில் அமர்ந்து தொழுவதற்கு அனுமதியுள்ள, அனுமதியில்லாத சந்தர்ப்பங்கள் பற்றி கீழே விளக்கப்படுகின்றன.  

  1. நிலையில் மாத்திரம் நிற்க முடியுமாக இருந்து, றுகூஉ மற்றும் ஸுஜூதை முறையாக நிறைவேற்றவும், தரையில் அமரவும் முடியாதவர்.

இத்தகையவர் நிலையில் நிற்பதுடன், றுகூஉ, மற்றும் ஸுஜூதை நிலையில் நின்றவாறு சமிக்ஞை மூலம் சற்று குனிந்து நிறைவேற்றுதல் வேண்டும். முடியுமாயின் ஸுஜூதுக்காக றுகூஉவை விட, சற்று அதிகமாகக் குனிவது அவசியமாகும்.

எனினும், நீண்ட நேரம் நிற்பது சிரமமாக இருப்பின், நிலை மற்றும் அத்தஹிய்யாத்துடைய சந்தர்ப்பத்தில் மாத்திரம் கதிரையில் அமர்ந்து தொழுவதற்கு அனுமதியுண்டு.  

  1. நிலையில் நிற்கவும் முறையாக றுகூஉ செய்யவும் முடியுமாக இருப்பவர். என்றாலும், ஸுஜூது செய்வதற்கும், தரையில் அமர்வதற்கும் முடியாதவர்.

இத்தகையவர், றுகூஉவுக்காக குனிவது போல், நின்ற நிலையில் ஸுஜூதை குனிந்து நிறைவேற்றுவதும், நின்ற நிலையிலேயே அத்தஹிய்யாத்தை ஓதுவதும் அவசியமாகும். நீண்ட நேரம் நிற்பது சிரமமாக இருப்பின், நிலை மற்றும் அத்தஹிய்யாத்துடைய சந்தர்ப்பத்தில் கதிரையைப் பயன்படுத்த அனுமதியுண்டு.  

  1. நிலையில் நிற்க முடியாமல் இருந்து, ஸுஜூதை முறையாக நிறைவேற்ற சக்தி பெற்றவர்.

இத்தகையவர் தரையில் தனக்கு வசதியான இருப்பில் அமர்ந்து தொழ வேண்டும். மேலும், நிலையில் ஓத வேண்டியவைகளை ஓதிய பின்பு, தனது தலையை ஸுஜூதில் வைக்கும் இடத்திற்கு நேராகக் கொண்டு வருவதன் மூலம் றுகூஉ செய்ய வேண்டும். இது உட்கார்ந்து தொழுபவருக்குரிய றுகூஉவாகும். உட்கார்ந்து றுகூஉவுக்காகக் குனியும்பொழுது ஸுஜூதில் தலை வைக்கும் இடத்துக்கு நேராகத் தலை வரும் அளவுக்குக் குனிவது பூர்த்தியான முறையாகும். குறைந்தது முழங்காலுக்கு நேராகத் தலை நேர்படும் அளவேனும் குனிவது கட்டாயமாகும்.

அதன் பிறகு வழமையான முறைப்படி ஸுஜூதை நிறைவேற்ற வேண்டும். எனினும், நீண்ட நேரம் தரையில் அமர முடியாவிடின் ஸுஜூதை முறையாக நிறைவேற்றியதன் பின், அத்தஹிய்யாத்துக்காக கதிரையில் அமரலாம்.

  1. நிலை றுகூஉ மற்றும், ஸுஜூத் ஆகிய அனைத்துக் கடமைகளையும் முறையாக நிறைவேற்ற முடியாதவர்.

இவர் தரையில் அமர்ந்து றுகூஉவையும் ஸுஜூதையும் உட்கார்ந்த நிலைமையிலே நிறைவேற்றுவார். என்றாலும், ஸுஜூதை, றுகூஉவை விட சற்றுத் தாழ்த்துவது ஏற்றமாகும். இவர், கதிரையில் உட்கார்ந்து மேற்கூறிய முறைப்படி நிறைவேற்றவும் அனுமதியுண்டு.

  1. நிலை, றுகூஉ, மற்றும் ஸுஜூது ஆகிய மூன்றையும் முறையாக நிறைவேற்ற முடியுமாக இருந்தும், நிலையில் இருந்து தரைக்கு வருவதற்கும், உட்கார்ந்ததன் பின் எழும்புவதற்கும் சிரமமாக இருக்கும் நிலையில் உள்ளவர்.

இவர் தரையில் அமர்ந்து தொழுவார். இவருக்கு நிலையில் நிற்பது கட்டாயமில்லை. ஏனெனில், நிலையில் நிற்பதை விட ஸுஜூதை முறையாக நிறைவேற்றுவது முக்கியமாகும். இத்தகையவர்கள் கதிரையில் அமர்ந்து தொழுவதற்கு அனுமதி இல்லை.  

குறிப்பு :  

  • முதலாவது அத்தஹிய்யாத் இருப்பு, கடைசி அத்தஹிய்யாத் இருப்பு, சம்மான் இருப்பு, இரு பாதங்களையும் நட்டி உட்காருதல் போன்ற எம்முறையிலும் தரையில் அமர்ந்து தனக்கு வசதியான முறையில் அமர்ந்துகொண்டு தொழலாம். 

 

  • கதிரைகளில் உட்கார்ந்து தொழுபவர்கள் ஸஃப்புகளுக்கு இடையூறு இல்லாத வகையில் கதிரைகளின் பின்கால்களை சப்புடைய கோட்டில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். மேலும், ஏனைய தொழுகையாளிகளுக்கு இடையூறு ஏற்படாத வகையில் மஸ்ஜிதின் ஓரப்பகுதிகளில் கதிரைகளை வைத்துக்கொள்ளவது நல்லது.  

 

  • ஆலிம்கள் மேற்கூறப்பட்ட முறைகளை விளங்கி மஸ்ஜித்களில் இதற்காக பிரத்தியேக பிக்ஹ் வகுப்புக்களை நடாத்தி பொது மக்களுக்கு விளக்கப்படுத்துவதற்கான ஏற்பாடுகளைச் செய்துகொள்வதும் மிகவும் பொருத்தமாக இருக்கும். 

 

  • ஒவ்வொருவரும் தனக்குத் தேவையான நிலைமைகளை விளங்கி, முறையாகத் தொழுகைகளை நிறைவேற்றுவது, தொழுகைகள் ஏற்றுக்கொள்ளப்படக் காரணமாக அமையும்.

 

வஸ்ஸலாம்.

எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ்வே நன்கு அறிந்தவன்.

அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வறஹ்மதுல்லாஹி வபறகாத்துஹு 

மஸ்ஜித்களில் நடைபெறும் தொழுகைகள் உபதேசங்கள் மற்றும் குத்பாக்கள் போன்றவற்றை பதிவு நாடா (video) மூலம் பதிவு செய்தல் மற்றும் புகைப்படம் எடுத்தல் சம்பந்தமாக.

மேற்படி விடயம் சம்பந்தமாக பத்வாக் கோரி தங்களால் அனுப்பப்பட்ட கடிதம் இத்தால் தொடர்புகொள்ளப்படுகிறது.

எல்லாப் புகழும் வல்ல அல்லாஹ்வுக்கே. சலாத்தும் ஸலாமும் அவனது இறுதித் தூதர் முஹம்மத் (ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்) அவர்கள் மீதும், அவர்களது கிளையார்கள், தோழர்கள் மீதும் உண்டாவதாக!

மஸ்ஜித் என்பது ஒரு புனிதமான இடமாகும். அது அல்லாஹ்வை ஞாபகம் செய்வதற்கும், அவனை வணங்குவதற்கும் உரிய இடமாகும். மஸ்ஜிதின் கண்ணியத்தையும் கௌரவத்தையும் பேணிப்பாதுகாப்பது ஒவ்வொரு முஸ்லிமினதும் கடமையாகும்.

வீடியோ எடுக்கும் விடயத்தில் தற்கால மார்க்க அறிஞர்களிடம் கருத்து வேறுபாடுகள் நிலவுகின்றன. இவ்வாறு கருத்து வேறுபாடு நிலவுவதற்கான காரணம் உருவங்கள் வரைவது, காட்சிப்படுத்துவது, சேமித்து வைப்பது சம்பந்தமாக மார்க்கத்தில் விதிக்கப்பட்டுள்ள பொதுவான தடைகள் மற்றும் கடுமையான எச்சரிக்கைகள் என்பனவாகும்.

வீடியோ எடுப்பது கூடாது என்று கூறும் மார்க்க அறிஞர்கள், வீடியோ மூலம் பதிவு செய்யப்பட்டு அதனைத் திரையில் பார்க்கும் பொழுது, அது உருவமாகவே காட்சியளிக்கின்றது என்றும், வீடியோ எடுப்பது ஆகும் என்று கூறும் மார்க்க அறிஞர்கள், அது ஓரு நிலையற்ற அசையும் சலனப்படமாக இருப்பதால், இது உருவங்கள் பற்றி வந்துள்ள ஹதீஸ்களுக்கும் இதற்கும் வேறுபாடு உள்ளது என்றும் கூறுகின்றனர்.

என்றாலும், நேரத்தை வீணாக்கும் பயனற்ற வீடியோக்கள் எடுப்பதும் மற்றும் ஆண் பெண் கலப்புள்ள வீடியோக்கள் எடுப்பதும் கூடாது என்று அனைத்து அறிஞர்களும் கூறுகின்றனர்.

மஸ்ஜித்களில் நடைபெறும் உபதேசங்கள், குத்பாக்கள் மற்றும் தொழுகைகள் போன்றவற்றை பதிவு நாடா கருவி மூலம் பதிவு (video) செய்வதாலும், அதைப் புகைப்படம் எடுப்பதாலும் மஸ்ஜித்களின் கண்ணியத்திற்கு பங்கம் ஏற்படக் காரணமாக அமைந்து விடும். மேலும், வீடியோ எடுக்கும் நிலை தொடருமாக இருந்தால் எதிர்காலத்தில் மஸ்ஜிதின் புனித்துவத்தை பாதுகாக்க முடியாமற் போகும்.

குறிப்பாக பிரபல்யமான காரிகளின் தொழுகைகளை பதிவு நாடா கருவிகளில் பதிவு (video) செய்வது தொழக்கூடியவர்களின் கவனத்தை தொழுகையை விட்டும் திசை திருப்பக் காரணமாக அமைந்து விடும்.

தொழும்பொழுது உள்ளச்சத்தை நீக்கக்கூடியவைகள் இருப்பதை மார்க்க அறிஞர்கள் வெறுத்துள்ளனர். இதற்கு பின்வரும் ஹதீஸை ஆதாரமாகக் காட்டுகின்றனர்: 

ஆயிஷா ரழியல்லாஹு அன்ஹா அவர்கள் அறிவிக்கின்றார்கள் 'நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் அலங்கார வேலைப்பாடு மிக்க (சதுரமான) கறுப்புக் கம்பளி ஆடை ஒன்றை அணிந்துகொண்டு தொழுதார்கள். (தொழுது முடிந்ததும்) நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் இதன் அலங்கார வேலைப்பாடுகள் எனது கவனத்தை ஈர்த்து விட்டன. எனவே இந்த ஆடையை (எனக்கு அன்பளித்த) அபூ ஜஹ்மிடம் கொடுத்து விட்டு (அவரிடமிருந்து மற்றொரு) சாதாரண ஆடையை என்னிடம் கொண்டு வாருங்கள் என்று கூறினார்கள். (நூல் : ஸஹீஹு முஸ்லிம், ஹதீஸ் எண் - 556)

மேலும், பிரபல்யமான மார்க்க அறிஞர்களின் சொற்பொழிவுகளும், காரிகளின் ஓதல்களும் ஒலி நாடா (audio) பதிவு நாடா (video) க்களில் பதிவு செய்யப்பட்டு இணைய வலைத்தளங்களிலும் இருவட்டுகளிலும் தாரளமாக கிடைக்கப்பெறுகின்றன. அவர்களின் உபதேசங்களையும் ஓதல்களையும் புதிதாக மஸ்ஜித்களில் பதிவு செய்து மக்கள் மயப்படுத்த வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை.

எனவே, மஸ்ஜித்களில் நடைபெறும் பொது நிகழ்வுகளைப் பதிவு நாடாக் கருவி மூலம் பதிவு (video) செய்வதையும், அவற்றைப் புகைப்படம் எடுப்பதையும் தவிர்ந்து கொள்வது மஸ்ஜிதின் கண்ணியத்தைப் பாதுகாத்துக்கொள்வதற்கு உதவியாக இருக்கும்.

என்றாலும், பாதுகாப்புக் காரணங்களுக்காக மஸ்ஜித்களில் பதிவு நாடாக் கருவி மூலம் பதிவு செய்ய வேண்டும் என்ற நிர்ப்பந்தம் இருந்தால் மட்டும் அதனைப் பதிவு செய்யலாம்.

அவ்வாறு மஸ்ஜிதில் நடைபெறும் சொற்பொழிவுகள், கிராஅத்கள் மூலம் ஏனைய மக்களும் பயன்பெறவேண்டும் எனக்கருதினால் ஒலி நாடா (audio)  வில் பதிவு செய்யலாம் என்பதும் இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது.

எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ்வே நன்கு அறிந்தவன்.

வஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வறஹ்மத்துல்லாஹி வபரக்காத்துஹு