அண்மைக்கால ஃபத்வா

Title: தானியத்தில் சோளத்திற்கான ஜகாத் சம்பந்தமான மார்க்க விளக்கம்
Text: பதில் : எல்லாப் புகழும் அல்லாஹ்வுக்கேளூ ஸலாத்தும் ஸலாமும் அவனின் இறுதித் தூதர்...
URL: /fatwa-bank-ta/recent-fatwa/item/2608-zakat-in-corn
IMAGE SRC:
AUTHOR NAME: Fatwa
AUTHOR EMAIL: fatwa@acju.lk
AUTHOR URL: /component/k2/itemlist/user/908-fatwa
CATEGORY: ஸக்காத் - ஸதகா
CATEGORY URL: /fatwa-bank-ta/recent-fatwa/itemlist/category/370-zakath
HITS: 129
DATE: 24-06-2022
RATING: 1.00

K2 Specific fields:

TAGS:
VIDEO HTML:
CATEGORY IMAGE SRC:

Translation test: உருவாக்குக
Title: ரமழான் மாதத்தில் வித்ருத் தொழுகையில் குனூத்தை நீட்டி ஓதலாமா?
Text: பதில் : எல்லாப் புகழும் அல்லாஹ்வுக்கே, சலாத்தும், ஸலாமும் அவனின் இறுதித் தூதர்...
URL: /fatwa-bank-ta/recent-fatwa/item/2607-qunooth-in-ramadhan
IMAGE SRC:
AUTHOR NAME: Fatwa
AUTHOR EMAIL: fatwa@acju.lk
AUTHOR URL: /component/k2/itemlist/user/908-fatwa
CATEGORY: நோன்பு
CATEGORY URL: /fatwa-bank-ta/recent-fatwa/itemlist/category/372-ramadan-fasting
HITS: 112
DATE: 24-06-2022
RATING: 0

K2 Specific fields:

TAGS:
VIDEO HTML:
CATEGORY IMAGE SRC:

Translation test: உருவாக்குக
Title: அடமானம் வைக்கப்பட்ட பொருளை கடன் கொடுத்தவர் பயன்படுத்துவது சம்மந்தமான மார்க்கத் தெளிவு
Text: ACJU/FTW/2022/04/447 1443.07.052022.03.07   அஸ்லாமு அலைக்கும் வறஹ்மதுல்லாஹி வபறகாத்துஹு   பதில் : எல்லாப் புகழும் அல்லாஹ்வுக்கேளூ ஸலாத்தும்...
URL: /fatwa-bank-ta/recent-fatwa/item/2535-using-mortgaged-good
IMAGE SRC:
AUTHOR NAME: Super User
AUTHOR EMAIL: it@acju.lk
AUTHOR URL: /component/k2/itemlist/user/907-superuser
CATEGORY: வணிகம் மற்றும் வட்டி
CATEGORY URL: /fatwa-bank-ta/recent-fatwa/itemlist/category/366-business-interest
HITS: 214
DATE: 27-04-2022
RATING: 0

K2 Specific fields:

TAGS: அடமானம் வைக்கப்பட்ட பொருளை கடன் கொடுத்தவர் பயன்படுத்துவது சம்மந்தமான மார்க்கத் தெளிவு
VIDEO HTML:
CATEGORY IMAGE SRC:

Translation test: உருவாக்குக
Title: விலையுயர்ந்த வெளிநாட்டுப் பூனை வகையொன்றை (Persian Cat) வியாபார நோக்கத்தில் வளர்த்து, விற்பனை செய்வது சம்பந்தமான ஷரீஆவின் நிலைப்பாடு
Text: ACJU/FTW/2022/03-446 1443.07.192022.02.21   அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வறஹ்மத்துல்லாஹி வபறகாத்துஹுஎல்லாம் வல்ல அல்லாஹ் உங்களது சேவைகளை பொருந்திக் கொள்வானாக! பதில்...
URL: /fatwa-bank-ta/recent-fatwa/item/2534-expensive-cat
IMAGE SRC:
AUTHOR NAME: Super User
AUTHOR EMAIL: it@acju.lk
AUTHOR URL: /component/k2/itemlist/user/907-superuser
CATEGORY: ஆய்வு செய்யப்பட்ட பத்வா
CATEGORY URL: /fatwa-bank-ta/recent-fatwa
HITS: 299
DATE: 27-04-2022
RATING: 0

K2 Specific fields:

TAGS: விலையுயர்ந்த வெளிநாட்டுப் பூனை வகையொன்றை (Persian Cat) வியாபார நோக்கத்தில் வளர்த்து, விற்பனை செய்வது சம்பந்தமான ஷரீஆவின் நிலைப்பாடு
VIDEO HTML:
CATEGORY IMAGE SRC:

Translation test: உருவாக்குக
Title: மரணித்தவர்கள் அடக்கஸ்தலங்களைத் தரிசிப்பது மற்றும் அதன் போது கடைபிடிக்க வேண்டிய ஒழுங்குகள் தொடர்பான மார்க்க விளக்கம்
Text: ACJU/FTW/2022/07-450 1443.09.09 2022.04.11   அன்புடையீர்!அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வறஹ்மதுல்லாஹி வபறகாத்துஹு அடக்கஸ்தளங்களைத் தரிசிப்பது சுன்னத்தான ஓர் அமலாகும்...
URL: /fatwa-bank-ta/recent-fatwa/item/2522-ziyarathul-quboor
IMAGE SRC:
AUTHOR NAME: Super User
AUTHOR EMAIL: it@acju.lk
AUTHOR URL: /component/k2/itemlist/user/907-superuser
CATEGORY: ஜனாஸா மற்றும் மையவாடி
CATEGORY URL: /fatwa-bank-ta/recent-fatwa/itemlist/category/374-janazah
HITS: 314
DATE: 19-04-2022
RATING: 0

K2 Specific fields:

TAGS: மரணித்தவர்கள் அடக்கஸ்தலங்களைத் தரிசிப்பது மற்றும் அதன் போது கடைபிடிக்க வேண்டிய ஒழுங்குகள் தொடர்பான மார்க்க விளக்கம்
VIDEO HTML:
CATEGORY IMAGE SRC:

Translation test: உருவாக்குக
Title: கணவன் மனைவிக்குக் கொடுத்த மஹ்ரை மீளப் பெற்றுக் கொள்வது சம்பந்தமாக
Text: ACJU/FTW/2021/003-418   1442.06.26 2021.02.09 பதில் : எல்லாப் புகழும் வல்ல அல்லாஹ்வுக்கே. ஸலாத்தும் ஸலாமும் அவனது இறுதித்...
URL: /fatwa-bank-ta/recent-fatwa/item/2295-returning-mahr
IMAGE SRC:
AUTHOR NAME: Fatwa
AUTHOR EMAIL: fatwa@acju.lk
AUTHOR URL: /component/k2/itemlist/user/908-fatwa
CATEGORY: திருமணம்
CATEGORY URL: /fatwa-bank-ta/recent-fatwa/itemlist/category/365-marriage-ta
HITS: 815
DATE: 23-09-2021
RATING: 5.00

K2 Specific fields:

TAGS: returning Mahr
VIDEO HTML:
CATEGORY IMAGE SRC:

Translation test: உருவாக்குக
Title: வியாபாரத்தின் போது பதுக்கல் செய்வது தொடர்பான மார்க்க விளக்கம்
Text: ACJU/FTW/2021/020-435   01.09.2021 22.01.1443   அன்புடையீர்!   அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு.   வியாபாரத்தின் போது பதுக்கல் செய்வது தொடர்பான மார்க்க விளக்கம்    எல்லாப்...
URL: /fatwa-bank-ta/recent-fatwa/item/2274-fatwa-on-monopoly-in-islam-tamil
IMAGE SRC:
AUTHOR NAME: Fatwa
AUTHOR EMAIL: fatwa@acju.lk
AUTHOR URL: /component/k2/itemlist/user/908-fatwa
CATEGORY: வணிகம் மற்றும் வட்டி
CATEGORY URL: /fatwa-bank-ta/recent-fatwa/itemlist/category/366-business-interest
HITS: 2130
DATE: 01-09-2021
RATING: 4.67

K2 Specific fields:

TAGS: monopoly in islam
VIDEO HTML:
CATEGORY IMAGE SRC:

Translation test: உருவாக்குக
Title: வெள்ளிக் கிழமை, சனிக்கிழமை ஆகிய தினங்களில் ஏதாவது ஒரு தினத்தில் மாத்திரம் நோன்பு நோற்பது தொடர்பான மார்க்க விளக்கம்
Text: ACJU/FTW/2021/018-433   18.08.2021 08.01.1443   அன்புடையீர்!   அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு.   வெள்ளிக் கிழமை, சனிக்கிழமை ஆகிய தினங்களில் ஏதாவது ஒரு...
URL: /fatwa-bank-ta/recent-fatwa/item/2247-friday-saturday-fasting
IMAGE SRC:
AUTHOR NAME: Fatwa
AUTHOR EMAIL: fatwa@acju.lk
AUTHOR URL: /component/k2/itemlist/user/908-fatwa
CATEGORY: நோன்பு
CATEGORY URL: /fatwa-bank-ta/recent-fatwa/itemlist/category/372-ramadan-fasting
HITS: 898
DATE: 19-08-2021
RATING: 0

K2 Specific fields:

TAGS: Friday fasting
VIDEO HTML:
CATEGORY IMAGE SRC:

Translation test: உருவாக்குக
Title: முஹர்ரம் மாதத்தில் நோற்கப்படும் ஆஷுரா மற்றும் தாஸுஆ நோன்புகள் தொடர்பான மார்க்க விளக்கம்
Text: ACJU/FTW/2021/017-432   17.08.2021 07.01.1443   எல்லாப் புகழும் அல்லாஹ்வுக்கே; ஸலாத்தும், ஸலாமும் அவனின் இறுதித் தூதர் முஹம்மத் ஸல்லல்லாஹு...
URL: /fatwa-bank-ta/recent-fatwa/item/2242-aashoora-fasting-fatwa
IMAGE SRC:
AUTHOR NAME: Fatwa
AUTHOR EMAIL: fatwa@acju.lk
AUTHOR URL: /component/k2/itemlist/user/908-fatwa
CATEGORY: நோன்பு
CATEGORY URL: /fatwa-bank-ta/recent-fatwa/itemlist/category/372-ramadan-fasting
HITS: 1169
DATE: 17-08-2021
RATING: 4.00

K2 Specific fields:

TAGS: Aashoora fasting fatwa, ஆஷுரா நோன்பு
VIDEO HTML:
CATEGORY IMAGE SRC:

Translation test: உருவாக்குக
Title: தகாபுல் முறையில் காப்புறுதி செய்வது தொடர்பான மார்க்க விளக்கம்
Text: 1442.08.08 2021.03.22   அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வறஹ்மதுல்லாஹி வபறகாத்துஹு    எல்லாப் புகழும் அல்லாஹ்வுக்கே, ஸலாத்தும், ஸலாமும் அவனின் இறுதித்...
URL: /fatwa-bank-ta/recent-fatwa/item/2226-insuring-according-to-takaful-system-tamil
IMAGE SRC:
AUTHOR NAME: Fatwa
AUTHOR EMAIL: fatwa@acju.lk
AUTHOR URL: /component/k2/itemlist/user/908-fatwa
CATEGORY: வணிகம் மற்றும் வட்டி
CATEGORY URL: /fatwa-bank-ta/recent-fatwa/itemlist/category/366-business-interest
HITS: 1456
DATE: 26-07-2021
RATING: 5.00

K2 Specific fields:

TAGS: தகாபுல் முறையில் காப்புறுதி செய்வது
VIDEO HTML:
CATEGORY IMAGE SRC:

Translation test: உருவாக்குக
  1. அதிகம் பார்க்கப்பட்டது
  2. மிக வாக்களித்தனர்

சீட்டுக் குலுக்கல் முறையில் குறிப்பிட்ட தொகையை மஸ்ஜிதுக்கு அன்பளிப்பாகக் கொடுப்பது சம்பந்தமாக

வக்ப் மற்றும் மஸ்ஜித்

எல்லாப் புகழும் அல்லாஹ்வுக்கே, சலாத்தும், ஸலாமும் அவனின் இறுதித் தூதர் முஹம்மத் ஸல்லல்லாஹ{ அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மீதும் அவர்கள்...

02-10-2019 1401

மேலும் படிக்க

சிறு வியாபாரங்களில் ஸகாத் கடமையாகுதல்

ஸக்காத் - ஸதகா

எல்லாப் புகழும் வல்ல அல்லாஹ்வுக்கே. சலாத்தும், ஸலாமும் அவனின் இறுதித் தூதர் முஹம்மத் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மீதும்...

06-05-2015 2540

மேலும் படிக்க

வாத்திய இசை

பொதுவானவைகள்

எல்லாப் புகழும் வல்ல அல்லாஹ்வுக்கே. சலாத்தும், ஸலாமும் அவனின் இறுதித் தூதர் முஹம்மத் (சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்) அவர்கள் மீதும்...

04-08-2016 2392

மேலும் படிக்க

ஆரோக்கியத்துக்குக் கெடுதி தரும் பதார்த்தங்கள் கலந்த உணவுப் பொருட்களை உண்ணலாமா

பொதுவானவைகள்

எல்லாப் புகழும் வல்ல அல்லாஹ்வுக்கே. ஸலாத்தும், ஸலாமும் அவனின் இறுதித் தூதர் முஹம்மத் ஸல்லல்லாஹ அலைஹிவஸல்லம் அவர்கள் மீதும், அவர்களது கிளையார்கள்...

02-10-2019 1700

மேலும் படிக்க

வக்ப் சொத்துக்களைப் பெண் நிர்வகித்தல்

வக்ப் மற்றும் மஸ்ஜித்

எல்லாப் புகழும் வல்ல அல்லாஹ்வுக்கே. சலாத்தும், ஸலாமும் அவனின் இறுதித் தூதர் முஹம்மத் (சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்) அவர்கள் மீதும்...

05-08-2016 2284

மேலும் படிக்க

கைவிடப்பட்ட பழைய மஸ்ஜிதை பாலர் பாடசாலையாக மாற்றுதல்

வக்ப் மற்றும் மஸ்ஜித்

அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வறஹ்மதுல்லாஹி வபரகாத்துஹ எல்லாப் புகழும் வல்ல அல்லாஹ்வுக்கே. ஸலாத்தும், ஸலாமும் அவனின் இறுதித் தூதர் முஹம்மத் (ஸல்லல்லாஹ{ அலைஹி...

10-10-2019 1474

மேலும் படிக்க

யஃஜுஜ் மஃஜுஜ் தொடர்பான மார்க்க விளக்கம்

ஆய்வு செய்யப்பட்ட பத்வா

2021.01.181442.06.04 அன்புடையீர்!அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வறஹ்மதுல்லாஹி வபறகாத்துஹூ எல்லாப் புகழும் அல்லாஹ்வுக்கே; சலாத்தும், ஸலாமும் அவனின் இறுதித் தூதர் முஹம்மத் சல்லல்லாஹூ அலைஹி...

03-02-2021 1317

மேலும் படிக்க

பள்ளிவாசல் நிர்மாணிப்பதற்காக வசூலிக்கப்பட்ட பணத்திலிருந்து கடன் கொடுத்தல்

வக்ப் மற்றும் மஸ்ஜித்

எல்லாப் புகழும் வல்ல அல்லாஹ்வுக்கே. சலாத்தும், ஸலாமும் அவனின் இறுதித் தூதர் முஹம்மத் சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மீதும்...

05-08-2016 2125

மேலும் படிக்க