அண்மைக்கால ஃபத்வா

Title: மஸ்ஜிதை பரிபாலனம் செய்யக்கூடியவர்களிடம் இருக்க வேண்டிய பண்புகள்
Text: 001/ACJU/FTW/2014/184 –C 1438.11.182017.08.11 அன்புடையீர்! அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வறஹ்மத்துல்லாஹி வபறக்காத்துஹ்.மேற்படி விடயம் சம்பந்தமாக பத்வாக் கோரி தங்களால்...
URL: /fatwa-bank-ta/recent-fatwa/2837-masjid-trustee-qualification
IMAGE SRC:
AUTHOR NAME: Super User
AUTHOR EMAIL: it@acju.lk
AUTHOR URL: /component/k2/author/907-superuser
CATEGORY: வக்ப் மற்றும் மஸ்ஜித்
CATEGORY URL: /fatwa-bank-ta/recent-fatwa/content/360-waqf-masjid
HITS: 237
DATE: 29-12-2022
RATING: 5.00

K2 Specific fields:

TAGS: மஸ்ஜிதை பரிபாலனம் செய்யக்கூடியவர்களிடம் இருக்க வேண்டிய பண்புகள்
VIDEO HTML:
CATEGORY IMAGE SRC:

Translation test: உருவாக்குக
Title: தானியத்தில் சோளத்திற்கான ஜகாத் சம்பந்தமான மார்க்க விளக்கம்
Text: பதில் : எல்லாப் புகழும் அல்லாஹ்வுக்கேளூ ஸலாத்தும் ஸலாமும் அவனின் இறுதித் தூதர்...
URL: /fatwa-bank-ta/recent-fatwa/2608-zakat-in-corn
IMAGE SRC:
AUTHOR NAME: Fatwa
AUTHOR EMAIL: fatwa@acju.lk
AUTHOR URL: /component/k2/author/908-fatwa
CATEGORY: ஸக்காத் - ஸதகா
CATEGORY URL: /fatwa-bank-ta/recent-fatwa/content/370-zakath
HITS: 818
DATE: 24-06-2022
RATING: 1.50

K2 Specific fields:

TAGS:
VIDEO HTML:
CATEGORY IMAGE SRC:

Translation test: உருவாக்குக
Title: ரமழான் மாதத்தில் வித்ருத் தொழுகையில் குனூத்தை நீட்டி ஓதலாமா?
Text: பதில் : எல்லாப் புகழும் அல்லாஹ்வுக்கே, சலாத்தும், ஸலாமும் அவனின் இறுதித் தூதர்...
URL: /fatwa-bank-ta/recent-fatwa/2607-qunooth-in-ramadhan
IMAGE SRC:
AUTHOR NAME: Fatwa
AUTHOR EMAIL: fatwa@acju.lk
AUTHOR URL: /component/k2/author/908-fatwa
CATEGORY: நோன்பு
CATEGORY URL: /fatwa-bank-ta/recent-fatwa/content/372-ramadan-fasting
HITS: 709
DATE: 24-06-2022
RATING: 0

K2 Specific fields:

TAGS:
VIDEO HTML:
CATEGORY IMAGE SRC:

Translation test: உருவாக்குக
Title: அடமானம் வைக்கப்பட்ட பொருளை கடன் கொடுத்தவர் பயன்படுத்துவது சம்மந்தமான மார்க்கத் தெளிவு
Text: ACJU/FTW/2022/04/447 1443.07.052022.03.07   அஸ்லாமு அலைக்கும் வறஹ்மதுல்லாஹி வபறகாத்துஹு   பதில் : எல்லாப் புகழும் அல்லாஹ்வுக்கேளூ ஸலாத்தும்...
URL: /fatwa-bank-ta/recent-fatwa/2535-using-mortgaged-good
IMAGE SRC:
AUTHOR NAME: Super User
AUTHOR EMAIL: it@acju.lk
AUTHOR URL: /component/k2/author/907-superuser
CATEGORY: வணிகம் மற்றும் வட்டி
CATEGORY URL: /fatwa-bank-ta/recent-fatwa/content/366-business-interest
HITS: 832
DATE: 27-04-2022
RATING: 1.00

K2 Specific fields:

TAGS: அடமானம் வைக்கப்பட்ட பொருளை கடன் கொடுத்தவர் பயன்படுத்துவது சம்மந்தமான மார்க்கத் தெளிவு
VIDEO HTML:
CATEGORY IMAGE SRC:

Translation test: உருவாக்குக
Title: விலையுயர்ந்த வெளிநாட்டுப் பூனை வகையொன்றை (Persian Cat) வியாபார நோக்கத்தில் வளர்த்து, விற்பனை செய்வது சம்பந்தமான ஷரீஆவின் நிலைப்பாடு
Text: ACJU/FTW/2022/03-446 1443.07.192022.02.21   அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வறஹ்மத்துல்லாஹி வபறகாத்துஹுஎல்லாம் வல்ல அல்லாஹ் உங்களது சேவைகளை பொருந்திக் கொள்வானாக! பதில்...
URL: /fatwa-bank-ta/recent-fatwa/2534-expensive-cat
IMAGE SRC:
AUTHOR NAME: Super User
AUTHOR EMAIL: it@acju.lk
AUTHOR URL: /component/k2/author/907-superuser
CATEGORY: ஆய்வு செய்யப்பட்ட பத்வா
CATEGORY URL: /fatwa-bank-ta/recent-fatwa
HITS: 1138
DATE: 27-04-2022
RATING: 1.50

K2 Specific fields:

TAGS: விலையுயர்ந்த வெளிநாட்டுப் பூனை வகையொன்றை (Persian Cat) வியாபார நோக்கத்தில் வளர்த்து, விற்பனை செய்வது சம்பந்தமான ஷரீஆவின் நிலைப்பாடு
VIDEO HTML:
CATEGORY IMAGE SRC:

Translation test: உருவாக்குக
Title: மரணித்தவர்கள் அடக்கஸ்தலங்களைத் தரிசிப்பது மற்றும் அதன் போது கடைபிடிக்க வேண்டிய ஒழுங்குகள் தொடர்பான மார்க்க விளக்கம்
Text: ACJU/FTW/2022/07-450 1443.09.09 2022.04.11   அன்புடையீர்!அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வறஹ்மதுல்லாஹி வபறகாத்துஹு அடக்கஸ்தளங்களைத் தரிசிப்பது சுன்னத்தான ஓர் அமலாகும்...
URL: /fatwa-bank-ta/recent-fatwa/2522-ziyarathul-quboor
IMAGE SRC:
AUTHOR NAME: Super User
AUTHOR EMAIL: it@acju.lk
AUTHOR URL: /component/k2/author/907-superuser
CATEGORY: ஜனாஸா மற்றும் மையவாடி
CATEGORY URL: /fatwa-bank-ta/recent-fatwa/content/374-janazah
HITS: 1042
DATE: 19-04-2022
RATING: 0

K2 Specific fields:

TAGS: மரணித்தவர்கள் அடக்கஸ்தலங்களைத் தரிசிப்பது மற்றும் அதன் போது கடைபிடிக்க வேண்டிய ஒழுங்குகள் தொடர்பான மார்க்க விளக்கம்
VIDEO HTML:
CATEGORY IMAGE SRC:

Translation test: உருவாக்குக
Title: கணவன் மனைவிக்குக் கொடுத்த மஹ்ரை மீளப் பெற்றுக் கொள்வது சம்பந்தமாக
Text: ACJU/FTW/2021/003-418   1442.06.26 2021.02.09 பதில் : எல்லாப் புகழும் வல்ல அல்லாஹ்வுக்கே. ஸலாத்தும் ஸலாமும் அவனது இறுதித்...
URL: /fatwa-bank-ta/recent-fatwa/2295-returning-mahr
IMAGE SRC:
AUTHOR NAME: Fatwa
AUTHOR EMAIL: fatwa@acju.lk
AUTHOR URL: /component/k2/author/908-fatwa
CATEGORY: திருமணம்
CATEGORY URL: /fatwa-bank-ta/recent-fatwa/content/365-marriage-ta
HITS: 1535
DATE: 23-09-2021
RATING: 5.00

K2 Specific fields:

TAGS: returning Mahr
VIDEO HTML:
CATEGORY IMAGE SRC:

Translation test: உருவாக்குக
Title: வியாபாரத்தின் போது பதுக்கல் செய்வது தொடர்பான மார்க்க விளக்கம்
Text: ACJU/FTW/2021/020-435   01.09.2021 22.01.1443   அன்புடையீர்!   அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு.   வியாபாரத்தின் போது பதுக்கல் செய்வது தொடர்பான மார்க்க விளக்கம்    எல்லாப்...
URL: /fatwa-bank-ta/recent-fatwa/2274-fatwa-on-monopoly-in-islam-tamil
IMAGE SRC:
AUTHOR NAME: Fatwa
AUTHOR EMAIL: fatwa@acju.lk
AUTHOR URL: /component/k2/author/908-fatwa
CATEGORY: வணிகம் மற்றும் வட்டி
CATEGORY URL: /fatwa-bank-ta/recent-fatwa/content/366-business-interest
HITS: 3127
DATE: 01-09-2021
RATING: 4.67

K2 Specific fields:

TAGS: monopoly in islam
VIDEO HTML:
CATEGORY IMAGE SRC:

Translation test: உருவாக்குக
Title: வெள்ளிக் கிழமை, சனிக்கிழமை ஆகிய தினங்களில் ஏதாவது ஒரு தினத்தில் மாத்திரம் நோன்பு நோற்பது தொடர்பான மார்க்க விளக்கம்
Text: ACJU/FTW/2021/018-433   18.08.2021 08.01.1443   அன்புடையீர்!   அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு.   வெள்ளிக் கிழமை, சனிக்கிழமை ஆகிய தினங்களில் ஏதாவது ஒரு...
URL: /fatwa-bank-ta/recent-fatwa/2247-friday-saturday-fasting
IMAGE SRC:
AUTHOR NAME: Fatwa
AUTHOR EMAIL: fatwa@acju.lk
AUTHOR URL: /component/k2/author/908-fatwa
CATEGORY: நோன்பு
CATEGORY URL: /fatwa-bank-ta/recent-fatwa/content/372-ramadan-fasting
HITS: 1682
DATE: 19-08-2021
RATING: 0

K2 Specific fields:

TAGS: Friday fasting
VIDEO HTML:
CATEGORY IMAGE SRC:

Translation test: உருவாக்குக
Title: முஹர்ரம் மாதத்தில் நோற்கப்படும் ஆஷுரா மற்றும் தாஸுஆ நோன்புகள் தொடர்பான மார்க்க விளக்கம்
Text: ACJU/FTW/2021/017-432   17.08.2021 07.01.1443   எல்லாப் புகழும் அல்லாஹ்வுக்கே; ஸலாத்தும், ஸலாமும் அவனின் இறுதித் தூதர் முஹம்மத் ஸல்லல்லாஹு...
URL: /fatwa-bank-ta/recent-fatwa/2242-aashoora-fasting-fatwa
IMAGE SRC:
AUTHOR NAME: Fatwa
AUTHOR EMAIL: fatwa@acju.lk
AUTHOR URL: /component/k2/author/908-fatwa
CATEGORY: நோன்பு
CATEGORY URL: /fatwa-bank-ta/recent-fatwa/content/372-ramadan-fasting
HITS: 1729
DATE: 17-08-2021
RATING: 4.00

K2 Specific fields:

TAGS: Aashoora fasting fatwa, ஆஷுரா நோன்பு
VIDEO HTML:
CATEGORY IMAGE SRC:

Translation test: உருவாக்குக
  1. அதிகம் பார்க்கப்பட்டது
  2. மிக வாக்களித்தனர்

வசூல் செய்பவர்களுக்கு வீத அடிப்படையில் கொடுப்பனவு வழங்குவது சம்பந்தமாக

பொதுவானவைகள்

எல்லாப் புகழும் வல்ல அல்லாஹ்வுக்கே. ஸலாத்தும், ஸலாமும் அவனின் இறுதித் தூதர் முஹம்மத் (ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்) அவர்கள் மீதும்...

12-07-2017 4084

மேலும் படிக்க

பள்ளிவாசலுக்கு வக்பு செய்யப்பட்ட கடையுடன் மற்றும் ஒரு கடையை இணைத்தல்

வக்ப் மற்றும் மஸ்ஜித்

எல்லாப் புகழும் வல்ல அல்லாஹ்வுக்கே. சலாத்தும், ஸலாமும் அவனின் இறுதித் தூதர் முஹம்மத் (சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்) அவர்கள் மீதும்...

04-08-2016 2266

மேலும் படிக்க

'வலீ' (பொறுப்புதாரி) உடைய அனுமதி இல்லாமல் திருமண ஒப்பந்தம் செய்தல்

திருமணம்

எல்லாப் புகழும் வல்ல அல்லாஹ்வுக்கே. சலாத்தும், ஸலாமும் அவனின் இறுதித் தூதர் முஹம்மத் (சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்) அவர்கள் மீதும்...

03-08-2016 2549

மேலும் படிக்க

தலாக் சொல்லப்பட்ட மனைவியின் சொத்திலிருந்து கணவனுக்கு உரிமையாகுதல்

விவாகரத்து

எல்லாப் புகழும் வல்ல அல்லாஹ்வுக்கே. சலாத்தும், ஸலாமும் அவனின் இறுதித் தூதர் முஹம்மத் (சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்) அவர்கள் மீதும்...

05-08-2016 2204

மேலும் படிக்க

சீட்டுக் குலுக்கல் முறையில் குறிப்பிட்ட தொகையை மஸ்ஜிதுக்கு அன்பளிப்பாகக் கொடுப்பது சம்பந்தமாக

வக்ப் மற்றும் மஸ்ஜித்

எல்லாப் புகழும் அல்லாஹ்வுக்கே, சலாத்தும், ஸலாமும் அவனின் இறுதித் தூதர் முஹம்மத் ஸல்லல்லாஹ{ அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மீதும் அவர்கள்...

02-10-2019 1751

மேலும் படிக்க

யஃஜுஜ் மஃஜுஜ் தொடர்பான மார்க்க விளக்கம்

ஆய்வு செய்யப்பட்ட பத்வா

2021.01.181442.06.04 அன்புடையீர்!அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வறஹ்மதுல்லாஹி வபறகாத்துஹூ எல்லாப் புகழும் அல்லாஹ்வுக்கே; சலாத்தும், ஸலாமும் அவனின் இறுதித் தூதர் முஹம்மத் சல்லல்லாஹூ அலைஹி...

03-02-2021 1903

மேலும் படிக்க

ஆரோக்கியத்துக்குக் கெடுதி தரும் பதார்த்தங்கள் கலந்த உணவுப் பொருட்களை உண்ணலாமா

பொதுவானவைகள்

எல்லாப் புகழும் வல்ல அல்லாஹ்வுக்கே. ஸலாத்தும், ஸலாமும் அவனின் இறுதித் தூதர் முஹம்மத் ஸல்லல்லாஹ அலைஹிவஸல்லம் அவர்கள் மீதும், அவர்களது கிளையார்கள்...

02-10-2019 2067

மேலும் படிக்க

வக்ப் சொத்துக்களைப் பெண் நிர்வகித்தல்

வக்ப் மற்றும் மஸ்ஜித்

எல்லாப் புகழும் வல்ல அல்லாஹ்வுக்கே. சலாத்தும், ஸலாமும் அவனின் இறுதித் தூதர் முஹம்மத் (சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்) அவர்கள் மீதும்...

05-08-2016 2629

மேலும் படிக்க

கைவிடப்பட்ட பழைய மஸ்ஜிதை பாலர் பாடசாலையாக மாற்றுதல்

வக்ப் மற்றும் மஸ்ஜித்

அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வறஹ்மதுல்லாஹி வபரகாத்துஹ எல்லாப் புகழும் வல்ல அல்லாஹ்வுக்கே. ஸலாத்தும், ஸலாமும் அவனின் இறுதித் தூதர் முஹம்மத் (ஸல்லல்லாஹ{ அலைஹி...

10-10-2019 1779

மேலும் படிக்க