பிரிவு

இதை மதிப்பிடுங்கள்
(1 Vote)
புகைத்தல் சம்பந்தமாக அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமா 023/ACJU/F/2006 ஆம் இலக்க பத்வா ஒன்றை 2006.10.11ஆம் திகதி வெளியிட்டுள்ளது. அந்த பத்வாவில் புகைத்தலுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் திரவியங்களில் ஒன்றான புகையிலை மூலம் பாரிய நோய்களும், தீங்குகளும் ஏற்படுகின்றன என்பதால், சிகரட் போன்றவைகளை புகைப்பதும் அதை விற்பனை செய்வதும் ஹராமாகும் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
இதை மதிப்பிடுங்கள்
(4 votes)
அரசாங்கத்தால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ள சுரக்ஷ காப்புறுதித் திட்டத்தில் பாடசாலை மாணவர்களோ அல்லது அவர்களைப் பராமரிப்பவர்களோ காப்புறுதிக்காகக் கட்டணம் செலுத்தி, உடன்படிக்கை எதுவும் செய்வதில்லை, மாறாக அரசாங்கமே இதற்கென்று பணத்தை ஒதுக்கி மாணவர்களுக்காக காப்புறுதி நிறுவனம் ஒன்றுடன் உடன்படிக்கை செய்கிறது.
இதை மதிப்பிடுங்கள்
(2 votes)
மின்சார அதிர்ச்சியின் மூலம் மயக்கமுற்ற கோழி அறுக்கப்படாது விடப்பட்டால் மீண்டும் சற்று நேரத்தில் சுய உணர்வுக்கு வருவது உறுதியாக இருந்தால் அந்தக் கோழியை மயக்கமுற்ற நிலையில் அறுக்க முடியும். இருப்பினும் இம்முறையில் அறுக்;கப்படும்பொழுது கோழி மின்சார அதிர்ச்சியின் வேதனையை உணராத அளவு மின் அழுத்தத்தின் அளவைக் குறைத்தல் அவசியமாகும்.
இதை மதிப்பிடுங்கள்
(3 votes)
இலங்கை வாழ் முஸ்லிம்கள் இந்நாட்டுக்கு செய்திருக்கும் அர்ப்பணிப்புகளையும், உயிர்த்தியாகங்களையும், சேவைகளையும் மேலும் அவர்களின் பூர்வீகத்தை அடையாளப்படுத்தும் சின்னங்களையும் உறுதிப்படுத்தும் வகையில் அமைக்கப்பட்டுள்ள இந் நூதனசாலை மிகவும் பாராட்டப்படவேண்டிய ஒன்றாகும். இந்த முயற்சியில் ஈடுபட்ட தங்களுக்கு அல்லாஹ் சிறந்த நற்கூலியை வழங்குவானாக.
இதை மதிப்பிடுங்கள்
(4 votes)
யார் தொலைக்காட்சிப் பெட்டியை வாங்குவதையும் விற்பதையும் (ஹராத்திற்கு இட்டுச் செல்லும் வாயிலை மூடும் நோக்கோடு – سد الذرائع – அடிப்படையில்) தவிர்ந்து கொள்கிறாரோ அது அவரின் பேணுதலைக் காட்டும். ஆயினும், தொலைக்காட்சிப் பெட்டியை கொள்வனவு செய்வதையோ அல்லது விற்பனை செய்வதையோ ஹராமானது என கருதமுடியாதுள்ளது. ஏனெனில் தன்னளவில் ஹராமாகாத எப்பொருளையும் வாங்கவும் விற்கவும் அனுமதி உண்டு.
இதை மதிப்பிடுங்கள்
(4 votes)
இதை மதிப்பிடுங்கள்
(2 votes)
இதை மதிப்பிடுங்கள்
(8 votes)