பிரிவு

இதை மதிப்பிடுங்கள்
(18 votes)
அவர்களது கொள்கை இஸ்லாத்துக்கு முரணானது என்ற விடயத்தை அன்பான முறையில் மிகத் தெளிவாக எடுத்துக் கூறி அவர்களை இஸ்லாத்தின் பக்கம் மீட்டெடுப்பதற்கான முயற்சிகளைச் செய்வதும் அவசியமாகும்.
இதை மதிப்பிடுங்கள்
(2 votes)
மரணித்தவர்களை உயிர்ப்பிக்கும் சக்தி இயல்பாகவும், பொதுவாகவும் ஒரு மனிதருக்கு உண்டு என்று நம்புவதும், சில இறை நேசர்கள் அல்லாஹ்வை மிகவும் நெருங்கி அவனில் இரண்டறக் கலந்து அவனுக்கே உரிய சக்திகளை, வல்லமைகளை தமக்கும் இயல்பாகவே பெற்றுக்கொள்கின்றார்கள் என்று நம்புவதும் ஈமானை பாதிக்கும் மிக மோசமான அம்சங்களாகும்.