பிரிவு

இறை நம்பிக்கை (1 FATWAS)

பொதுவானவைகள் (21 FATWAS)

குழந்தை வளர்ப்பு (3 FATWAS)

ஹலால் மற்றும் ஹராம் (11 FATWAS)

வக்ப் மற்றும் மஸ்ஜித் (26 FATWAS)

நேர்ச்சை மற்றும் சத்தியம் (0 FATWAS)

பெண்கள் (6 FATWAS)

குற்றங்கள் மற்றும் தண்டனைகள் (0 FATWAS)

வாரிசு உரிமை (3 FATWAS)

திருமணம் (14 FATWAS)

வணிகம் மற்றும் வட்டி (13 FATWAS)

விவாகரத்து (5 FATWAS)

அகீகா மற்றும் குழந்தையின் சட்டங்கள் (0 FATWAS)

ஹஜ் மற்றும் உம்ரா (5 FATWAS)

ஸக்காத் - ஸதகா (29 FATWAS)

உழ்ஹிய்யா (6 FATWAS)

நோன்பு (4 FATWAS)

பெருநாட்கள் (1 FATWAS)

ஜனாஸா மற்றும் மையவாடி (16 FATWAS)

தொழுகை (27 FATWAS)

சக வாழ்வும் சமூக தொடர்பும் (1 FATWAS)

தூய்மை (தஹாரா) (0 FATWAS)

உடலுறவு கொண்டு குளித்து சுத்தமானதன் பின் இந்திரியம் அல்லது அது போன்ற ஒன்று வெளியானால் மீண்டும் குளிப்பது சம்பந்தமாக.

6

மின்சார அதிர்ச்சி மூலம் கோழியை மயக்கிய பின் அறுத்தல் சம்பந்தமான மார்க்கச் சட்டம்.

3

வசூல் செய்பவர்களுக்கு வீத அடிப்படையில் கொடுப்பனவு வழங்குவது சம்பந்தமாக

21
மஸ்ஜித், குர்ஆன் மத்ரஸா, அரபுக் கல்லூரி மற்றும் நிறுவனங்கள் ஆகியவற்றின் தேவைகளுக்கு பணம் வசூலிப்பதற்காக ஒருவரை கூலிக்கு அமர்த்தினால் அவர் செய்யும் வேலை மற்றும் அதற்கான கூலியையும் அவருக்கு தெரிவித்தல் வேண்டும். கூலிக்கு அமர்த்தும் நேரத்தில் வேலையையும் கூலியையும் குறிப்பிடுவது அவசியம் என்பதால் வசூலிக்கும் பணத்திலிருந்து வீத அடிப்படையில் கூலியை தீர்மானிப்பது கூடாது. ஏனெனில், அவர் எவ்வளவு பணம் வசூலிப்பார் என்பதை உறுதியாகக் கூற முடியாது. சில நேரம் கூடுதலாகவும் இன்னும் சில நேரம் குறைவாகவும் வசூலிக்கலாம். இதனால் அவரது கூலி எவ்வளவு என்பதை ஒப்பந்த நேரத்தில் நிர்ணயிக்க முடியாது.

ஆரோக்கியத்துக்குக் கெடுதி தரும் பதார்த்தங்கள் கலந்த உணவுப் பொருட்களை உண்ணலாமா

44
இவ்வடிப்படையில், உணவுப் பொருட்களில் சேர்க்கப்படக்கூடிய நச்சுப் பொருட்கள் கலந்த இரசாயனத் திரவியங்கள் உடம்புக்குக் கேடு விளைவிக்கும் என்று நம்பிக்கையான உணவு சார் நிபுணர்கள் உறுதிப்படுத்துமிடத்து அதை உண்ணுவது கூடாது. அத்துடன், இது விடயத்தில் ஆதாரபூர்வமற்ற கருத்துக்களை நம்பாது, துறைசார்ந்தவர்களின் கருத்துக்களை அடிப்படையாக வைத்து ஒரு முடிவுக்கு வருவது அவசியமாகும்.

சுரக்ஷ மாணவர் காப்புறுதி தொடர்பான ஷரீஆ நிலைப்பாட்டை அறிந்து கொள்ளல்

48